Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở TN&MT Bạc Liêu

Thứ sáu - 06/10/2017 16:33
Trung tâm hành chính công TP. Bạc Liêu với cơ sở vật chất hiện đại, phần mềm đồng bộ...đã đi vào hoạt động góp phần giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trung tâm hành chính công TP. Bạc Liêu với cơ sở vật chất hiện đại, phần mềm đồng bộ...đã đi vào hoạt động góp phần giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục chuyến công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện cải cách các thủ tục hành chính tại tỉnh Bạc Liêu, chiều 5/10/2017, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Phương Hoa cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu về công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ...

Theo ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho biết thì, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, từ năm 2016 đến nay, bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Sở đã tiếp nhận trên 6.767 hồ sơ, trong đó có 6.549 hồ sơ liên quan đất đai, 100 hồ sơ môi trường...đã giao trả 3.801 hồ sơ đất đai, 54 hồ sơ môi trường... qua rà soát nhiều lĩnh vực được rút ngắn, cắt giảm thời gian so với quy định như: đối với thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, theo quy định thời gian giải quyết là 3 ngày làm việc, nhưng thực tế 100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết chỉ trong 1 đến 2 ngày; thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư, thời gian giải quyết theo quy định là 30 ngày làm việc, nhưng thực tế thời gian giải quyết rút ngắn xuống còn 20 đến 25 ngày; 80% hồ sơ tiếp nhận liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất được giải quyết trước thời hạn theo quy định từ 10 đến 25 ngày làm việc; thời gian thực hiện các thủ tục gia hạn về tài nguyên nước chỉ còn 35 ngày làm việc, trong khi đó theo quy định là 55 ngày...

Trung tâm hành chính công TP. Bạc Liêu với cơ sở vật chất hiện đại, phần mềm đồng bộ...đã đi vào hoạt động góp phần giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT - BTNMT- BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã trình UBND tỉnh Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 9/6/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc thành lập Văn phòng ĐKĐĐ một cấp, Chi cục quản lý đất đai, đổi tên Trung tâm Quan trắc Môi trường thành Trung quan Quan trắc Tài nguyên và môi trường; thành lập Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; sáp nhập Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản và Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu thành Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ thành lập Phòng Kế hoạch- Tài chính. Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Sở gồm có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc; 6 Phòng nghiệp vụ và 3 Chi cục trực thuộc và 4 đơn vị trực thuộc; tổng số biên chế được giao tính đến tháng 5/2017 là 62 công chức và 119 biên chế viên chức;... công tác phát triển nguồn nhân lực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ năm 2016 đến nay Sở đã cử 36 công chức, viên chức theo học các lớp lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, kiến thức Quốc phòng- An ninh...

Tuy nhiên, ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho rằng, hiện nay Sở đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể theo thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT - BTNMT- BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ sung thêm rất nhiều, thành lập mới một số phòng, đơn vị nhưng không được giao thêm biên chế nên việc thành lập, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, theo khoản 2 và khoản 3, điều 3 Thông tư liên tịch số 50/TTLT- BTNMT-BNVquy định Chi cục bảo vệ môi trường, Chi cục quản lý đất đai có không quá 4 phòng và Chi cục biển có không quá 3 phòng, nhưng không quy định khung biên chế tối thiểu cho từng phòng, đơn vị, vì vậy khi giao biên chế quá ít, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, theo Thông tư số 29/2010/TT- BTNMT ngày 22/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở, về trình độ phải có  chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng gây khó khăn trong việc đảm bảo tiêu chuẩn này hoặc có tổ chức bồi dưỡng, nhưng tập trung ở TP. HCM gây khó khăn trong việc cử viên chức tham dự lớp buồi dưỡng...

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể khung biên chế cho các phòng, đơn vị thuộc sở; thường xuyên tâp huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cho công chức, viên chức của ngành, nhất là công chức phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, công chức địa chính, môi trường cấp xã; các lớp bồi dưỡng chức danh sự nghiệp viên chức; bồi dưỡng chức danh Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường; hỗ trợ kinh phí cho địa phương đầu tư mua sắm thiết bị để phục vụ cho công tác quản lý của ngành  như thiết bị quan trắc tài nguyên, môi trường, cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin ứng dụng của ngành;

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận những có gắng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu trong việc củng cố, kiện toàn các đơn vị theo Thông tư Liên tịch số 50; tổ chức bộ máy được sắp xếp, tinh gọn cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ được giao... quy định nghị về công tác tổ chức cán bộ... Chia sẽ và ghi nhận những kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là kiến nghị liên quan đến việc tăng biên chế, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, hiện nay vấn đề tăng biên chế là rất khó, ngay cả ở Bộ mỗi năm cũng phải giảm biên chế theo chủ trương chung. Để giải quyết vấn đền khó khăn này, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tính toán tăng các đơn vị sự nghiệp; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức tham gia thi nâng ngạch, để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức của sở...

"Mục tiêu của Ngành Tài nguyên và Môi trường là trong thời gian tới sẽ cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và Môi trường, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doang nghiệp. Do đó, mong muốn ở địa phương cũng cần tiếp tục cố gắng, ngoài việc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính thì trong quá trình thực hiện công tác này, nếu thấy thủ tục nào mà giải quyết gọn nhẹ, giảm thời gian được cho người dân thì cứ mạnh dạn làm..."- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cùng đoàn công tác đã đến tham quan Trung tâm hành chính công TP. Sóc Trăng đã đưa vào vận hành. Đây là trung tâm hành chính công được tỉnh Bạc Liêu chọn làm điểm chỉ đạo để triển khai nhân rộng ra các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2022 << 6/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 102

Máy chủ tìm kiếm : 15

Khách viếng thăm : 87


thoi trang cong so Hôm nay : 38865

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 84172

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 49571307

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi