Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ TN&MT

Thứ năm - 28/02/2019 17:11
Toàn cảnh buổi làm việc sáng ngày 28/2

Toàn cảnh buổi làm việc sáng ngày 28/2

Sáng ngày 28/02, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Tổ công tác về kiểm tra Công vụ của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham gia Tổ công tác có các đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí thành viên Tổ công tác…

Làm việc với Tổ công tác có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.
 
Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT Phạm Tân Tuyến đã báo cáo với Tổ công tác của Chính phủ việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại Bộ TN&MT.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ với Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Theo đó, trong thời gian qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo với 3 trọng tâm chính là: Kiến tạo, đổi mới đột phá về thể chế, thúc đẩy cải cách hành chính; Quyết liệt, quyết tâm, sáng tạo trong tổ chức thực thi theo phương châm hướng về địa phương cơ sở; Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong công tác quản lý để tạo thêm sức đẩy cho mục tiêu “bứt phá”.
 
Với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, Ban Cán sự đảng Bộ, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo toàn ngành nỗ lực, quyết tâm về đích đối với chỉ tiêu cơ bản đặt ra từ đầu nhiệm kỳ; tháo gỡ những vướng mắc thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên trong phát triển kinh tế xã hội; Các chỉ số PAPI, SIPAS, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số cải cách hành chính,… đều chuyển biến tích cực; công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, Bộ luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ của Bộ. Bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt và kịp thời cập nhật, thể chế hóa, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của Bộ; do đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của Bộ được thực hiện nền nếp, bài bản và đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của Bộ.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
 
Chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ, của ngành.
 
Đối với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng gắn với nguồn kinh phí lương tại Bộ; việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được Bộ TN&MT thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Theo đó, Năm 2015 tổng biên chế công chức hành chính của Bộ được giao là 1268 chỉ tiêu. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, hàng năm biên chế công chức hành chính của Bộ bị cắt giảm từ 1,5% - 2%. Bộ đã xây dựng Đề án tinh giải biên chế giai đoạn 2015-2021 và kế hoạch thực hiện theo từng năm, phấn đấu đến năm 2021, biên chế sẽ giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.
 
Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 1.182 chỉ tiêu, cắt giảm so với năm 2015 là 86 chỉ tiêu (đạt 6,78%).
 
Việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết số 18, 19) và Nghị quyết số 26 và chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết số 56/2017/QH của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cũng được Bộ TN&MT thực hiện và có kết quả tốt. Đối với các tổ chức hành chính: đã hợp nhất Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính thành Vụ Kế hoạch - Tài chính, giảm 73 tổ chức phòng, chi cục thuộc Bộ; tổ chức lại 03 cục trực thuộc Tổng cục thành mô hình vụ.
 
Đối với các đơn vị sự nghiệp: Bộ đã tiến hành sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đến nay đã Kết quả, sáp nhập, giải thể 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổng cục và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục trực thuộc Bộ; sáp nhập, giải thể 113 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục, trường, viện, trung tâm trực thuộc Bộ.
 
Công tác tiếp công dân cũng được thực hiện nghiêm túc theo quy định, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, giải quyết được những bức xúc người dân phản ánh.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng ngày 28/2
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, báo cáo của Bộ TN&MT đã giúp Tổ công tác có cái nhìn toàn diện, khái quát về việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại Bộ TN&MT.
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đánh giá cao sự nghiêm túc của Bộ TN&MT trong thời gian qua đã ban hành kịp thời nhiều văn bản triển khai thực hiện việc chấp hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thuộc Bộ. Bộ TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong hoàn thành các chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ ra những khó khăn, hạn chế, và những thế mạnh để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ TN&MT trong thời gian tới cần đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh việc phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đạo đức công chức, viên chức; phối hợp với các địa phương để đảm bảo công tác tiếp công dân được tốt và hạn chế các khiếu kiện đất đai, đơn thư tố cáo; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Hà, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT bày tỏ vui mừng được đón và làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trần Hồng Hà cũng bổ sung và làm rõ hơn những kết quả hoạt động công vụ tại Bộ TN&MT.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân để tổ chức thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại Bộ TN&MT được triển khai tốt hơn.
 
 
 

Tác giả bài viết: Khương Trung

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2019 << 8/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


thoi trang cong so Hôm nay : 7909

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 100650

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28485799

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi