Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Đồng Nai: Triển khai nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường 2019

Thứ sáu - 18/01/2019 17:03
Ông Lê Văn Lịch - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Văn Lịch - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại Hội nghị

Ngày 17/01, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Chánh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có ông Lê Văn Lịch - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TN&MT.

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng năm 2018 của ngành TN&MT. Trong đó, Sở TN&MT đã hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở TN&MT theo Kế hoạch của Tỉnh ủy Đồng Nai về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và đã có Tờ trình để trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt Đề án này.
 
Sở TN&MT cũng đã xây dựng, trình phê duyệt Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành; lập, trình Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; chuẩn bị các nội dung để chủ động triển khai thực hiện bồi thường theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án được Chính phủ phê duyệt; trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai và Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và triển khai chính sách, pháp luật để thực hiện Dự án.

Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Sở TN&MT Đồng Nai còn tiếp tục triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU. Hiện nay, Sở TN&MT đang tập trung triển khai các nội dung kết luận của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Hội nghị sơ kết về các nhiệm vụ, giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”...
 
Ngoài ra, hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đề ra, như: 100% khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường, 100% KCN có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động; thu gom và xử lý 100% lượng chất thải y tế phát sinh, 98% lượng chất thải nguy hại, 100% lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và 98,1% lượng chất thải sinh hoạt phát sinh, trong đó tỷ lệ chôn lấp rác thải trơ khoảng 48%.

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai điều hành Hội nghị
 
Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Sở TN&MT sẽ tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt của Sở giai đoạn 2016 - 2020; lập quy hoạch cán bộ chủ chốt của Sở giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tổ chức bộ máy của Sở theo Đề án.

Bên cạnh đó, xây dựng và trình ban hành 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai và 08 Quyết định của UBND tỉnh; tổ chức tập huấn, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh phù hợp; phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 93% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và 95% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
 
Đối với công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 02 khu tái định cư Lộc an - Bình Sơn, Bình Sơn và phần diện tích đất các tổ chức đang sử dụng thuộc Dự án Cảng HKQT Long Thành; triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo các Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành và Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và triển khai chính sách, pháp luật để thực hiện Dự án.
 
Mặt khác, tổ chức thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản theo kế hoạch; thành lập các đoàn thanh tra việc sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định trên địa bàn các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa; tham mưu, xử lý kịp thời, đúng quy định những chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh về tài nguyên và môi trường và trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị
 
Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên và môi trường. Theo đó, Sở TN&MT duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2019; thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019; xây dựng hệ thống giám sát hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh bằng camera; xây dựng cơ sở dữ liệu đất công; rà soát việc triển khai thực hiện phần mềm theo dõi, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Lịch - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Tại Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội của ngành TN&MT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá rất cao những kết quả đạt được của ngành TN&MT trong năm 2018, trong đó đặc biệt nhấn mạnh TN&MT là 1 trong 3 trụ cột phát triển đất nước, cần tập trung phát huy bức phá được nguồn lực kinh tế TN&MT, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Để đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của toàn ngành TN&MT, các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Đồng Nai.
 
Ông Lê Văn Lịch cũng đánh giá rất cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong việc đầu tư đồng bộ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, nhằm đáp ứng được các yêu cầu về phát triển đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh của tỉnh. Đặc biệt, Đồng Nai là một địa phương đi đầu của cả nước trong việc hoàn thiện hồ sơ địa chính dạng số, xây dựng và ứng dụng đồng bộ cơ sở dữ liệu địa chính và dữ liệu đất đai. Đồng thời, đảm bảo 100% các KCN đang hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường.
 
Năm 2019, Bộ TN&MT sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, ông Lê Văn Lịch cũng mong muốn, Đồng Nai với thế mạnh trong công tác quản lý đất đai nói chung và công tác quy hoạch sử dụng đất nói riêng, Đồng Nai sẽ có những đóng góp tích cực cho Bộ TN&MT trong việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, nhất là về công tác quy hoạch đất đai, phương án sử dụng đất, xác định giá đất, đánh giá tiềm năng sử dụng đất, cho thuê đất,... để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian tới.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Chánh đề nghị, năm 2019, ngành TN&MT Đồng Nai cần tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là tập trung rà soát, xử lý và công bố công khai các dự án mà nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng, để lãng phí đất đai; chủ động thu hồi đất theo quy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất; quyết liệt triển khai hoàn thành, sắp xếp đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua tỉnh Đồng Nai của UBND tỉnh cho các cá nhân Sở TN&MT Đồng Nai
 
Bên cạnh đó, ngành TN&MT cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chất lượng nước thải tại các KCN, CCN; đẩy mạnh hoàn thành xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường khu vực giáp ranh các tỉnh lân cận...
 
Với sự quan tâm hướng dẫn của Bộ TN&MT, sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và với những kết quả tích cực của ngành TN&MT Đồng Nai đã đạt được trong năm 2018, ông Võ Văn Chánh cũng tin tưởng rằng, năm 2019, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT sẽ phát huy những kết quả  đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của cả nước nói chung.
 
Dịp này, 09 cá nhân của Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã vinh dự nhận Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua tỉnh Đồng Nai của UBND tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước từ năm 2015 đến năm 2017.
 
 

Tác giả bài viết: Tường Tú

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi