Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Đông Nam Bộ trước áp lực an ninh nguồn nước: Gia tăng nguồn thải

Thứ năm - 14/11/2019 10:15
Hồ Đá Đen - một trong những nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt chính cho người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hồ Đá Đen - một trong những nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt chính cho người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh về kinh tế, vùng Đông Nam Bộ phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm nguồn nước mặt. Tỉnh Tây Ninh hiện có 6 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động. Các KCN này đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt Quy chuẩn quy định (QCVN 40:2011/BTNMT cột A) trước khi xả ra môi trường, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và đang hoàn chỉnh để kết nối dữ liệu về Sở TN&MT.

Sở TN&MT Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các địa phương tập trung quản lý nguồn thải lớn ở các lưu vực sông. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương yêu cầu các KCN xả nước thải ra môi trường phải xử lý đạt cột A. Đến nay, tỉnh Tây Ninh không cấp phép xả nước thải trực tiếp vào nguồn nước hồ Dầu Tiếng, sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn.
 
Hiện, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 13 KCN, trong đó, có 2 KCN đang thực hiện công tác đầu tư hạ tầng, chưa phát sinh nước thải. 10 KCN còn lại đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định. Chỉ còn KCN Cái Mép đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung nên chưa có cơ sở xem xét cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước.

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, chỉ số chất lượng nước của các hồ cấp nước đều đạt mục đích cấp nước sinh hoạt. Các hồ không trực tiếp cấp nước sinh hoạt một số thời điểm có chỉ số chất lượng nước thấp chủ yếu do vi sinh vượt chuẩn và chất rắn lơ lửng TSS độ đục cao do mưa.
 
Theo Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, đối với nước thải công nghiệp, mặc dù, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát chất lượng nước thải trước khi thải ra môi trường, song thực tế, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chưa thực hiện xử lý hoặc xử lý hình thức, đối phó gây ô nhiễm môi trường nguồn nước tiếp nhận như hiện nay.