Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

Thứ năm - 12/11/2020 18:57
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngày 04 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. 
 
Trên cơ sở báo cáo của các địa phương cho thấy, trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND các cấp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới đồng bộ, phù hợp bảo đảm thực thi có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường cơ bản được phân định rõ với các ngành khác tại địa phương; công tác kiểm tra, thanh tra được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại và hạn chế như sau: Một số nhiệm vụ chưa được triển khai thực hiện hoặc tổ chức thực hiện còn hạn chế do không phát sinh đối tượng quản lý hoặc chưa đủ năng lực tổ chức thực hiện; Một số nhiệm vụ về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, viễn thám chưa được triển khai thực hiện toàn diện, do đây là các nhiệm vụ mới, các quy định của pháp luật có liên quan chưa rõ ràng, đầy đủ và đồng bộ. Từ năm 2014 đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung như: Luật khí tượng thủy văn, Luật đo đạc và bản đồ, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và nhiều văn bản QPPL khác về các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, viễn thám;...
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, kể từ khi ban hành Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, một số văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành như: Luật Bảo vê môi trường 2015, Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015, Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018 và các Nghị định điều chỉnh các hoạt động chuyên ngành về tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn vận hành, qua rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp từ năm 2014 đến nay đã phát sinh những tồn tại, hạn chế như nêu trên, cần được tiếp tục kiện toàn để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại địa phương, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới;...
 
Theo đó, trên cơ sở rà soát các Luật, các Nghị định liên quan, việc ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp là cần thiết.
 
Theo dự thảo Thông tư, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học; đo đạc và bản đồ; viễn thám; quản lý tổng hợp về tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, đảo) và các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc và công tác của UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Cơ cấu tổ chức của Sở được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương và các tiêu chí quy định của pháp luật.
 
Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được thành lập, tổ chức lại, giải thể theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Biên chế công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao.
 
Giám đốc Sở là Ủy viên UBND cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu, là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND cấp tỉnh theo quy chế làm việc và phân công của UBND cấp tỉnh.
 
Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc Sở không kiêm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp luật có quy định khác. Số lượng Phó Giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định.
 
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Toàn văn dự thảo và góp ý xin mời xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi