Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông cầu giai đoạn 2006 - 2020 và định hướng quản lý môi trường lưu vực sông Cầu giai đoạn tiếp theo

Thứ bảy - 05/12/2020 10:29
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường LVS Cầu phát biểu

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường LVS Cầu phát biểu

Ngày 4/12, tại TP.Hải Dương, Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông (LVS) Cầu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông cầu giai đoạn 2006 – 2020 và định hướng quản lý môi trường lưu vực sông Cầu giai đoạn tiếp theo.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có Ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu; ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ TN&MT, Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các thành viên thuộc Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu, đại diện các Bộ, ngành, địa phương…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, cách đây gần 14 năm, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 171/2007/QĐ -TTg ngày 14/11/2007, là tổ chức chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng để thống nhất thực hiện "Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan LVS Cầu". Việc thành lập các Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông nói riêng. Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu được chuyển giao luân phiên cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thể hiện sự tin tưởng vào vai trò của từng địa phương trong nỗ lực bảo vệ môi trường đối với toàn lưu vực. 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường LVS Cầu phát biểu tại Hội nghị
 
Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ I (2007 – 2010) do Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; nhiệm kỳ II (2010 – 2012) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đảm nhiệm; nhiệm kỳ III (2013 – 2015), do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đảm nhiệm; nhiệm kỳ VI (2016 – 2018) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đảm nhiệm; nhiệm kỳ thứ V (2019 – 2020) do Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đảm nhiệm. 
 
Một số kết quả nổi bật sau 14 năm triển khai Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan LVS Cầu
 
Theo báo cáo của Bộ TN&MT, trong nhiệm 05 nhiệm kỳ (2006 - 2020), Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu đã tổ chức thành công được 16 Phiên họp và 05 Lễ chuyển giao nhiệm kỳ Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông; đã đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đề án BVMT lưu vực sông Cầu tại từng địa phương; thống nhất kế hoạch triển khai tại từng địa phương và trên toàn lưu vực sông; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện cho các năm tiếp theo. Uỷ ban BVMT lưu vực sông Cầu có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai Đề án BVMT lưu vực sông Cầu; đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện triển khai Đề án BVMT lưu vực sông Cầu. Văn phòng Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu đã có nhiều nỗ lực giúp Uỷ ban BVMT lưu vực sông Cầu chuẩn bị các Phiên họp Uỷ ban, xây dựng các báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề BVMT lưu vực sông Cầu nói riêng và lưu vực sông nói chung; chuẩn bị các nội dung cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời các kiến nghị của cử tri và các đại biểu Quốc hội.
 
Giải quyết vấn đề ô nhiễm liên tỉnh trên sông Cầu giáp ranh 02 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh các năm 2016, 2018, 2020; điểm nóng ô nhiễm môi trường như cá chết trên sông; khai thác cát...
 
Hệ thống cơ chế, chính sách trong công tác BVMT, BVMT lưu vực sông đã từng bước được xây dựng và dần hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương, tạo tiền đề thúc đẩy công tác BVMT lưu vực sông Cầu. Cùng  với đó, các tỉnh trên lưu vực sông Cầu cũng đã ban hành hơn 100 văn bản thực thi tại địa tập trung vào xả lý nước thải và rác thải sinh hoạt. 
 
Tính đến nay, có 06/06 tỉnh lưu vực sông đã xây dựng, phê duyệt và thực hiện “Kế hoạch triển khai Đề án sông Cầu 2013-2015" trên địa bàn tỉnh; đã xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện 18 dự án tại 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu với tổng kinh phí nhiều nghìn tỷ đồng. Các tỉnh đã triển khai hàng chục dự án, công trình hạ tầng, mô hình quản lý, bảo vệ môi trường trong lưu vực như: dự án trồng rừng đầu nguồn sông Cầu tại tỉnh Bắc Kạn, dự án Nạo vét sông Cầu đoạn chảy qua nội thành thành phố Bắc Kạn, lò đốt rác thải tập trung công suất 150 tấn/ngày.đêm và đưa vào vận hành vào cuối năm 2017; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên; Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, cơ chế hỗ trợ xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt của các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; cơ chế thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn của các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc; công nghệ xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt của các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; kiểm soát xả thải của các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc; mô hình xử lý chất thải của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại… Đây là những sự chuyển biến tích cực trong công tác BVMT lưu vực sông.
 
Bên cạnh đó, các dự án có nguồn ngân sách từ Trung ương, giai đoạn 2013-2015, Chương trình mục tiêu quốc gia là Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đã hỗ trợ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh với các dự án xử lý ô nhiễm trọng điểm; nguồn vốn ODA đã triển khai nhiều dự án, như “Ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc kiểm soát và xử lý các chất thải hữu cơ có độ bền cao trong nước rỉ rác bằng phương pháp oxi hóa nâng cao kết hợp sinh học”, địa điểm thí điểm bãi rác Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc lưu vực sông Cầu; Dự án Jica “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” trong 03 năm từ 2016-2018; cập nhật thông tin về nguồn thải và cơ sở dữ liệu môi trường về LVS Cầu…
 
Đến nay, đã có 03/06 tỉnh, thành phố đã lập và phê duyệt Quy hoạch chuyên ngành thoát nước trên địa bàn gồm các tỉnh: Hải Dương (Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 11/12/2009); Thái Nguyên (Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 29/11/2013); Vĩnh Phúc (Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 29/12/2014); Đối với Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020: đã có 05/06 địa phương trong lưu vực phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn, riêng tỉnh Bắc Ninh chưa phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn.
 
Công tác thanh tra kiểm tra tiến hành cả cấp Trung ương và địa phương: từ năm 2015 đến năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở TN&MT tiến hành triển khai công tác thanh, kiểm tra tổng số 345 cơ sở trên 06 tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương và Vĩnh Phúc; trong đó 68 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 12.207.662 triệu đồng. Giai đoạn 2006 – 2020, Bộ Công an (lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường) đã tiến hành trực tiếp xử lý 4000 vụ việc vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 72,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2006 – 2020, các địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 8.181 sở và xử lý nghiêm 1.437 cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với số tiền hơn 77.645 tỷ đồng; Không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới trên LVS Cầu. Hệ thống quan trắc, phân tích được thiết lập từ Trung ương đến địa phương. Công tác điều tra, thống kê nguồn thải đang được triển khai đồng bộ trên hầu hết các tỉnh. 
 
Một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường đã được kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn như: hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông đã đi vào nề nếp, tình trạng khai thác trái phép giảm đáng kể; xoá bỏ các lò gạch ngói thủ công, lò nung vôi. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng nói chung được tăng cường mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đạt hiệu quả tích cực. Việc phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường một cách tổng thể, đồng bộ đã được triển khai và có các bước chuyển biến mới. Một số địa phương đã chủ động đề xuất các vấn đề môi trường cấp bách cần giải quyết liên vùng, liên tỉnh, kịp thời giải quyết các phản ánh từ thông tin báo chí, người dân, như tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.
 
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được nói trên, trong quá trình triển khai Đề án, vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế như sau: Việc vi phạm pháp luật BVMT trên lưu vực sông Cầu vẫn diễn biến phức tạp. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động vi phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Ý thức trách nhiệm về BVMT của một bộ phận lãnh đạo các cấp chính quyền còn chưa cao, còn nặng ưu tiên phát triển kinh tế mà xem nhẹ các yêu cầu về BVMT; Công tác thống kê các nguồn nước thải vào lưu vực sông Cầu của các địa phương đã được thực hiện, nhưng chưa thường xuyên, chưa xây dựng thành cơ sở dữ liệu dẫn đến chia sẻ, tổng hợp và đánh giá trên toàn lưu vực khó khăn; Về công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa phương vẫn còn các hạn chế;….


Toàn cảnh Hội nghị
 
Cần có những giải pháp đột phá, khả thi để kiểm soát ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu
 
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng cho rằng, để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu, trong giai đoạn 2021- 2025, các địa phương cần đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, có tính khả thi để kiểm soát ô nhiễm môi trường LVS.
 
Thứ trưởng cho biết, năm 2021, Bộ TN&MT sẽ quyết liệt đánh giá sức chịu tải của các lưu vực sông. Trên cơ sở chịu tải, việc xả thải và cấp phép xả thải phải được tính toán kỹ lưỡng; hết hạn ngạch sẽ không cấp phép.
 
Trong giai đoạn 2021 – 2025, các địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường mới, cũng đồng thời phải gắn kết với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch quan trắc môi trường.
 
Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường LVS Cầu cho rằng, Ủy ban cần xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường" được quy định tại Điều 8 và 9 của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, trong đó ưu tiên lưu vực sông Cầu để thay thế Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 28/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu" đã kết thúc năm 2020.
 
Về tổ chức Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông: Ủy ban BVMT sông Cầu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đề xuất đổi mới tổ chức bộ máy hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.
 
Về nguồn lực tài chính: nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù cho lưu vực sông nói chung và lưu vực sông Cầu nói riêng, đặc biệt là chính sách thu hút, phân bổ nguồn vốn để thực hiện một số nhiệm vụ, dự án về cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Cầu, chính sách hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng đầu nguồn; đặc biệt là cơ chế ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với xử lý nước thải sinh hoạt đô thị và rác thải sinh hoạt, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để xử lý ô nhiễm trên sông Cầu; Chỉ đạo ưu tiên tập trung vào việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị cho các địa phương trên lưu vực sông Cầu theo hướng hợp tác công - tư, xã hội hoá và địa phương nào gây ô nhiễm chính chịu trách nhiệm chính trong xử lý ô nhiễm lưu vực sông.
 
Về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các địa phương trên lưu vực sông Cầu: Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ nội tỉnh và các nguồn nước mặt khác trên địa bàn có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh trên địa bàn quy định tại Điều 8 và 9 của Luật Bảo vệ môi trường mới.
 

Tác giả bài viết: DWRM, Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi