Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Kết quả triển khai Luật tài nguyên nước 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ hai - 20/09/2021 09:48
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật tài nguyên nước 2012.

Theo báo cáo, trong những năm qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 10 UBND huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật Tài nguyên nước 2012 và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ quản lý tài nguyên nước cấp huyện, cấp xã và các tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất. Hàng năm, tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới. Thông qua Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 hàng năm, đã thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của  xã hội, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen và cách ứng xử về sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên nước đã dược UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo tích cực nhằm  nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về tài nguyên nước của người dân và doanh nghiệp; kiến thức của cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương đã được cải thiện một bước đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
 
Cùng với đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; ban hành Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND ngày 9/10/2014 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là những công cụ đắc lực giúp công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.
 
Triển khai Luật tài nguyên nước 2012, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức điều tra hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước được 4 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh (năm 2014); phê duyệt đề cương và  dự toán Dự án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Xây dựng Đề cương và Dự toán Dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh (năm 2020); ...
 
Thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 9/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động xả thải vào nguồn nước để đảm bảo không làm ô nhiễm nguồn nước; định kỳ quan trắc chất lượng đối với các sông, suối, hồ, nước ngầm. Trong thời gian tới sẽ phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình cấp nước sinh hoạt đã được cấp phép theo đúng quy định pháp luật về tài nguyên nước.
 
Đặc biệt, nhằm áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát việc thực hiện quy định về sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/01/2018 về việc kế hoạch hành động triển khai tưới tiến tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Tính đến tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 64.694,47 ha cây trồng cạn được tưới tiên tiến tiến kiệm nước (trong đó có 57.425,60 ha tưới phun mưa diện rộng), chủ yếu là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu và cây cao su. Bên cạnh đó, ngày 09/12/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 07 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cung ứng thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Các đơn vị này cung cấp thiết bị, tư vấn và trực tiếp lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho người dân và các doanh nghiệp.


 
Tính đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã cấp được 608 giấy phép tài nguyên nước, trong đó có 122 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 221 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 33 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 96 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 136 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
 
Thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt 142 Quyết định, 02 điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 149 giấy phép khai thác, sử dụng nước trong đó, nước dưới đất 131 giấy phép với tổng số tiền được phê duyệt là 4.208.338.922 đồng; giấy phép sử dụng nước mặt 18 giấy phép với tổng số tiền được phê duyệt là 3.283.290.148 đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 24 Quyết định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 24 giấy phép khai thác, sử dụng nước của 21 tổ chức với tổng số tiền được phê duyệt là 258.634.365.710đ. Tổng số tiền cấp quyền đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là: 266.125.995.000 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu tỉ, một trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng).
 
Từ năm 2013 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 21 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với 192 tổ chức, cá nhân. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 2 tỷ đồng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, bước đầu nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước.
 
Hàng năm, UBND tỉnh Đắk Lắk  đã ban hành phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng hệ thống trạm đo khí tượng thủy văn, hệ thống tháp báo lũ. Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du đối với một số hồ chứa có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến khu dân cư khi thực hiện xả lũ để phục vụ xây dựng phương án phòng chống thiên tai hàng năm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 98 cột tháp báo lũ, phân bố chủ yếu ở các vùng thường chịu ảnh hưởng ngập lụt thuộc các huyện: Lắk. Krông Ana, Krông Bông, Krông Pắc, Ea Kar, M’Drắk, Ea Súp, Cư Kuin. Toàn tỉnh có 03 trạm thủy văn, 6 trạm khí tượng và 14 trạm đo mưa thuộc mạng lưới quốc gia quản lý; 26 trạm đo mưa, 6 trạm đo mực nước tự động thuộc mạng dùng riêng do tỉnh quản lý.
 
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 785 công trình thủy lợi gồm: 610 hồ chứa, 118 đập dâng và 57 trạm bơm,01 hồ thủy lợi đã được ban hành quy trình vận hành hồ chứa và thực hiện vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt.
 
Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, trong quá trình triển khai Luật tài nguyên nước 2012, trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc bảo vệ tài nguyên nước còn gặp khó khăn do thiếu quy hoạch tài nguyên nước; nhận thức về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân, cộng đồng còn chưa cao, dẫn tới việc khai thác, sử dụng ở tài nguyên nước trên địa bàn chưa đạt hiệu quả về mặt kinh tế và bảo vệ tài nguyên nước; việc quản lý tình hình khai thác, sử dụng nước tại các địa phương chưa đồng bộ, nhân lực quản lý ở cấp địa phương về quản lý tài nguyên nước còn hạn chế; chưa thực hiện công tác thống kê, kiểm kê khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nên hiệu quả công tác quản lý hoạt động tài nguyên nước tại một số địa phương chưa cao;…
 
Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Bộ TN&MT sớm sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017; các quy định về cấp phép xả nước thải ra môi trường phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào việc sửa đổi, bổ sung của Luật Tài nguyên nước năm 2012; nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp để tăng cường sự hợp tác giữa các ngành và địa phương trong công tác quản lý tài nguyên nước; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra giữa các Bộ, ngành với địa phương; hỗ trợ công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy họach tổng hợp tài nguyên nước nội tỉnh, liên tỉnh, liên quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; hoàn thiện mạng lưới trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước; thiết lập hệ thống thông tin, quản lý, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Tác giả bài viết: DWRM

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2021 << 5/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 98

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 84


thoi trang cong so Hôm nay : 14195

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 424306

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 37611158

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi