Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Ngành Tài nguyên và Môi trường Hải Dương triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ năm - 17/01/2019 14:49
UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc lĩnh vực tài nguyên & môi trường.

UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc lĩnh vực tài nguyên & môi trường.

Ngày 16/1, Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương đã tiến hành tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai công tác tài nguyên & môi trường năm 2019.

Trong năm 2018, ngành tài nguyên & môi trường Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh. Tổ chức tiếp 56 lượt, 66 công dân và phân loại, xử lý, kiến nghị biện pháp giải quyết 26 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo; 27 đơn đề nghị, kiến nghị khác, tham mưu cho UBND tỉnh trả lời Tòa án Nhân dân tỉnh 7 vụ việc khiếu kiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính được duy trì, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước tổ chức theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng phục vụ…
 
Lĩnh vực quản lý đất đai đạt được nhiều hiệu quả, Sở đã thẩm định hồ sơ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và đề nghị UBND tỉnh ban hành 130 văn bản ủy quyền cho các UBND huyện, thị, thành phố thu hồi đất để thực hiện các dự án. Thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho 140 dự án, công trình có sử dụng đất, giao đất để thực hiện 69 dự án, với diện tích 253,26ha; cho 83 tổ chức thuê đất, diện tích 390,1ha, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 76 hổ sơ với diện tích 63,43ha để xây dựng điểm dân cư, chỉnh trang khu dân cư, khu đô thị… ký 129 hợp đồng thuê đất, diện tích 443,22ha, bàn giao đất cho 86 tổ chức, diện tích 294,78ha. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh trong năm 2018 (tính đến 1/12/2018) đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 856 tổ chức, diện tích 497,65ha, sổ cơ sở tôn giáo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 733 cơ sở, diện tích 139,56ha (đạt 70%). Thẩm định điều kiện chuyển nhượng cho 13 tổ chức kinh doanh đất ở, số tổ chức thực hiện giao dịch đảm bảo 424 hồ sơ. Đất ở khu dân cư, đến nay đã cấp được 488.832 hộ (đạt 95,06%) với diện tích 14.842,07ha (đạt 96,13%). Sở đã làm tốt công tác quản lý quỹ đất đối với 11 khu, diện tích 330.981m2 được UBND tỉnh Hải Dương giao. Xây dựng phương án giá cụ thể báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất và trình UBND tỉnh phê duyệt cho 34 dự án.

UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc lĩnh vực tài nguyên & môi trường.
 
Sở tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; trình UBND tỉnh cấp 3 Giấy phép thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản 2 khu vực, phê duyệt 1 đề án đóng cửa mỏ; phê duyệt tiền cấp khoáng sản 5 khu vực, cho thu hồi khoáng sản 4 khu vực dự án, gia hạn thời gian thu hồi khoáng sản 2 khu vực, bổ sung 2 khu vực vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh… Sở cũng đã đôn đốc 17 doanh nghiệp hoàn thành báo cáo hoạt động khoáng sản năm 2017; kiểm tra chấp hành pháp luật khoáng sản đối với 7 doanh nghiệp, làm rõ việc khai thác khoáng sản đối với 2 Giấy phép khai thác khoáng sản của 1 doanh nghiệp. Việc phòng chống khai thác trái phép đất, cát… được Sở đặc biệt quan tâm, yêu cầu 4 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động khai thác đất, cát bãi sông và cùng đoàn công tác liên ngành tỉnh Hải Dương kiểm tra 4 cuộc hoạt động khai thác cát. Sở đã hướng dẫn, kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp 1 Giấy phép khai thác, sử dụng nước đưới đất, 2 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và 15 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; gia hạn 5 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, điều chỉnh nội dụng 3 giấy phép khai thác nước mặt, trình UBND tỉnh phê duyệt 22 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở đặc biệt quan tâm, chú trọng… tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 108 Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 13 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Sở đã ban hành Quyết định đưa ra khỏi danh sách ô nhiềm 3 cơ sở, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 11 dự án; tổng hợp báo cáo quan trắc 225 cơ sở, xử lý hồ sơ của 5 cơ sở thông báo nhập khẩu phế liệu. Sở xây dựng đề cương báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2016 – 2020). Ngoài ra, Sở giao các bộ phận chuyên môn, thanh tra, phòng, ban… tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường 44 cơ sở có ý kiến phản ánh của nhân dân, tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào danh sách 11 cơ sở gây ô nhiễm.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện, nâng cao năng lực thực thi hiệu quả pháp luật tài nguyên & môi trường; tham mưu sửa đổi các văn bản của tỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế địa phương. Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên & môi trường, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN – ISO 9001:2008, 9001:2015 và Chỉ thị số 24/CT –TTg ngày 1/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên & môi trường. Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ, nhu cầu sử dụng đất cho các dự án, công trình; quản lý chặt chẽ đất công, dự án thu hồi đất. Tập trung hoàn thành dứt điểm việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính cho các cơ sở tôn giáo huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương và triển khai công tác kiểm kê đất năm 2019. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong xác định giá đất; thu hồi đất, cho thuê đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương tặng Giấy khen cho cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
 
Sở tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các Giấy phép khai thác khoáng sản cho phù hợp tình hình thực tế, yêu cầu phát triển của ngành, các lĩnh vực và an ninh quốc phòng trên địa bàn. Giải quyết triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường theo Quyết định 64/2003/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ, phòng chống ô nhiễm môi trường. Tiếp tục triển khai Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2016 – 2020”. Lập báo cáo hiện trạng, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 5 năm (2016 – 2020).
 
Ghi nhận thành tích đạt được của ngành tài nguyên & môi trường Hải Dương năm 2018, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và Bằng khen cho 2 cá nhân, UBND tỉnh Hải Dương tặng Danh hiệu Lao động xuất sắc cho 2 đơn vị, Bằng khen 3 cá nhân. Sở Tài nguyên & Môi trường tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 43 cá nhân.
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Hoàng

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi