Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Sở TN&MT Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Thứ năm - 01/08/2019 16:52
Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai nói riêng và tài nguyên và môi trường nói chung của tỉnh nhà

Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai nói riêng và tài nguyên và môi trường nói chung của tỉnh nhà

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2019. Phát huy những kết quả đạt được, Sở TN&MT phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 cũng như của cả năm 2019.

Tập trung quản lý hiệu quả đất đai
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT Bình Dương đã tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch như: Tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 09 huyện, thị xã, thành phố; thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; quản lý chặt chẽ đất rừng, đất các nông lâm trường quốc doanh và đất có nguồn gốc Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện xử lý đất Nông lâm trường Chiến khu D; xây dựng kế hoạch và kinh phí để thực hiện công tác chuẩn bị thống kê đất đai năm 2018 và kiểm kê đất đai năm 2019.
 
Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận) lần đầu, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện được 2.239 hồ sơ với 1.997 giấy chứng nhận. Lũy kế đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận trên toàn tỉnh Bình Dương ước đạt tỷ lệ 99,81% với diện tích trên 243.227 ha. Trong đó, diện tích cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức trên 97.559 ha đạt 99,53% so với diện tích cần cấp và hộ gia đình, cá nhân đạt 99,99% với diện tích gần 145.668 ha. Đối với công tác cấp giấy chứng nhận khác, Sở TN&MT cũng đã thực hiện được 110.219 hồ sơ với 126.310 giấy chứng nhận, kết quả giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai nói riêng và tài nguyên và môi trường nói chung của tỉnh nhà
 
Sở TN&MT Bình Dương cũng đã trình phê duyệt 156 hồ sơ bồi thường với tổng số tiền là 209 tỷ đồng; điều chỉnh giảm kinh phí bồi thường đã phê duyệt của 01 hồ sơ với số tiền 26 triệu đồng; thực hiện thẩm định và trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét thẩm định 50 hồ sơ xác định giá đất cụ thể; tham mưu thu hồi đất đối với 06 công trình. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương xử lý vướng mắc liên quan đến cách phân vị trí đất nông nghiệp để tính hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với các công trình đang thực hiện chuyển tiếp sang năm 2019; xử lý vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 03 công trình trên địa bàn.
 
Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo Quyết định số 12 ngày 02/01/2019 của Bộ TN&MT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ TN&MT, Kế hoạch số 296 ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Dương; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án của ngành TN&MT Bình Dương.
 
Hoàn thành nhiều chỉ tiêu về môi trường
 
Hiện tại, công tác quản lý Nhà nước về môi trường luôn được tỉnh Bình Dương chú trọng nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã giao Sở TN&MT năm 2019 theo Quyết định số 3572 ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương cũng đã được thực hiện vượt cả chỉ tiêu của Trung ương và tỉnh Bình Dương đề ra đến năm 2020. Trong đó, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đạt 98%.
 
Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã báo cáo UBND tỉnh Bình Dương và Bộ TN&MT về công tác bảo vệ môi trường năm 2018; tham mưu ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 đúng thời gian quy định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu phục vụ sản xuất, qua đó đã thực hiện thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu đối với 1.112 contaner của 08 doanh nghiệp; hoàn thành việc nâng cấp Cổng thông tin quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh; tiếp tục giám sát phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo kế hoạch của UBND tỉnh.
 
Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương còn tổ chức quan trắc tuân thủ và giám sát tự động 87 trạm quan trắc, trong đó có 85 trạm đã được lắp đặt thiết bị đo chất lượng nước thải tự động. Kết quả quan trắc cho thấy có 86% nguồn thải xử lý nước thải tốt, có 14% các nguồn thải có nước thải thường xuyên vượt quy chuẩn môi trường do trạm gặp sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên các sự cố này đã được doanh nghiệp khắc phục ngay sau đó. Theo Sở TN&MT, nhìn chung, các trạm quan trắc hoạt động ổn định, kết quả đo các chỉ tiêu hầu hết không có nhiều biến động, riêng chỉ tiêu TSS có thay đổi so với cùng kỳ năm trước.
 
Riêng đối với việc hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân vay ưu đãi đầu tư cho bảo vệ môi trường trong 6 tháng đầu năm 2019; Sở TN&MT Bình Dương đã thẩm định, chấp thuận cho vay và ký Hợp đồng tín dụng đối với 04 dự án của 04 đơn vị với tổng số tiền là 56.530 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch năm; tiến hành thu nợ với tổng số tiền là 10.087 triệu đồng; tiếp nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 35 dự án/28 doanh nghiệp với tổng số tiền là 9.345 triệu đồng, đạt 133% kế hoạch năm. Tổng số dư tiền ký quỹ hiện nay là 76.314 triệu đồng. Ngoài ra, tiếp tục gửi văn bản đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường năm 2019 theo đúng quy định.
 
Tăng cường quản lý các nguồn tài nguyên
 
Theo Sở TN&MT Bình Dương, hiện tại, Sở TN&MT đã hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý khai thác khoáng sản vùng giáp ranh giữa 02 tỉnh: Tây Ninh và Bình Dương gửi Sở TN&MT Tây Ninh thống nhất để tham mưu UBND 02 tỉnh: Bình Dương và Tây Ninh ban hành. Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương việc xử lý tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, kinh doanh cát xây dựng trong hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương; hướng dẫn các đơn vị hoạt động khoáng sản lắp đặt trạm cân, camera giám sát hoạt động khai thác khoáng sản.
 
Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện Đề án xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Nghị định số 167/2019/NĐ-CP ngày 26/12/2018 và Dự án xây dựng bổ sung 18 giếng quan trắc nước dưới đất theo quy hoạch mở rộng mạng lưới quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; báo cáo về sự cần thiết xác định dòng chảy tối thiểu sau hạ lưu hồ chứa các hồ Đá Bàn, Cần Nôm, Dốc Nhàn; phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương
 
Ngoải ra, Sở TN&MT còn báo cáo UBND tỉnh Bình Dương kết quả xử lý tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản; hồ sơ đề nghị xin thăm dò xuống sâu mỏ sét Đông Chinh, xã Phước Hòa; báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tình hình thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị hướng dẫn việc cấp phép khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của 35 đơn vị với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.
 
Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn chỉnh đề cương thực hiện Đề án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông, hồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và Dự án “Xây dựng bổ sung, lắp đặt thiết bị quan trắc 18 giếng quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, kinh doanh cát ở hồ Dầu Tiếng; rà soát, truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các đơn vị đã được cấp giấy phép; hoàn chỉnh kế hoạch và phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản một số mỏ theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2019
 
Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 cũng như của cả năm 2019, ngoài việc tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng về tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT sẽ chuẩn bị tốt, kịp thời các nội dung, chính sách pháp luật để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2019; trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành 06 quyết định về đất đai, môi trường, khoáng sản; tham mưu UBND tỉnh chỉnh sửa quy định tách thửa đất tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND và Công văn số 1354/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Dương.
 
Cũng với đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định về tài nguyên và môi trường theo kế hoạch năm 2019; tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Khối Quản lý Nhà nước về Kinh tế và Hội nghị Tổng kết năm 2019 của ngành TN&MT Bình Dương; tập trung xây dựng đơn giá dịch vụ công về tài nguyên và môi trường để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành, làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đẩy mạnh công tác giải ngân kinh phí năm để đạt kế hoạch năm 2019; xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn ngành TN&MT lắng nghe ý kiến người dân cấp tỉnh và cấp huyện.
 
Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”; xây dựng quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh về tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích; thực hiện chuyển đổi sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đẩy mạnh đánh giá nội bộ ISO để kịp thời phát hiện các điểm không phù hợp của hệ thống.
 
Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ ban hành “Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống mạng máy tính ngành TN&MT và hệ thống hộp thư điện tử thuộc Sở TN&MT” theo Quyết định số 3210 ngày 24/10/2018 của Bộ TN&MT; hoàn thành phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết các dự án lưu trữ của ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đối với lĩnh vực hoạt động lưu trữ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đột xuất về sử dụng đất, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khai thác khoáng sản trái phép; đối thoại, vận động hòa giải nâng cao số vụ hòa giải thành trong lĩnh vực của ngành TN&MT Bình Dương...
 
 

Tác giả bài viết: Tường Tú

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2019 << 9/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 33


thoi trang cong so Hôm nay : 4543

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 260879

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28986335

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi