Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của địa phương

Sở TN&MT Đồng Nai: Hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu - 02/07/2021 10:14
Hiện tại, 100% khu công nghiệp đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT Đồng Nai để theo dõi, giám sát.

Hiện tại, 100% khu công nghiệp đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT Đồng Nai để theo dõi, giám sát.

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở TN&MT Đồng Nai còn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng đầu năm 2021, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Lãnh đạo Sở TN&MT cùng ngành TN&MT đã nỗ lực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Đồng Nai, chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành TN&MT Đồng Nai và đạt được một số kết quả khả quan.
 
Theo đó, về công tác quản lý, bảo vệ môi trường, ngành TN&MT Đồng Nai đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và hoàn thành 100% các chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai. Cụ thể, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế phát sinh, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%; 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đều được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT Đồng Nai để theo dõi, giám sát.

Sở TN&MT Đồng Nai còn hoàn thành hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước và đăng ký nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 để tham mưu UBND tỉnh lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn 11/11 huyện thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
 
Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở TN&MT đã chủ động theo dõi, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho các dự án: Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết...; đặc biệt, tập trung nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ về tài nguyên và môi trường đúng và trước hạn đạt 99%.
 
Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai thuộc Hợp phần BĐKH của Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai.
 
Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1532 ngày 10/5/2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ “Lập Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; hoàn thành tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Bộ TN&MT về kết quả hoạt động khoáng sản năm 2020.
 
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, Sở TN&MT đã tổ chức thanh tra 2 cuộc/2 đơn vị, ban hành 2 kết luận; kiểm tra 6 cuộc/68 đơn vị, ban hành 2 thông báo kết luận kiểm tra đối với các đơn vị theo kế hoạch năm 2021, tiến hành kiểm tra 2 cuộc/64 đơn vị; ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 33 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
 
Xác định các nhiệm vụ trọng tâm

Để tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 cũng như của cả năm 2021, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tập trung tổ chức thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện; đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng; lập Kế hoạch kiểm tra đất lúa, đất rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai; tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.
 
Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc lập thủ tục và trình UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi đất của 1 tổ chức còn lại trong phạm vi Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; rà soát, lập thủ tục thu hồi đất theo phương án quỹ đất công giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác; theo dõi, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho các dự án: Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết...

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai lập Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh - Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quy hoạch tỉnh Đồng Nai; triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của Đề án đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng hoạt động khoáng sản đến môi trường và sông Buông.

Hiện tại, 100% khu công nghiệp đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT Đồng Nai để theo dõi, giám sát.
 
Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ tổ chức lập thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ khoanh vùng, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và BĐKH theo quy định; hoàn thiện và trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định và quy định hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai. Trong đó, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp liên quan nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời, Sở TN&MT sẽ tổ chức tổng kết Chương trình liên tịch phối hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết Chương trình liên tịch giai đoạn 2021 - 2025 với các tổ chức chính trị - xã hội.
 
Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục kiểm tra, giám sát vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của các cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2021. Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai sẽ thẩm định và cho vay 100% các hồ sơ dự án đủ điều kiện và thuộc đối tượng cho vay; hướng dẫn các hồ sơ của các tổ chức có nhu cầu vay vốn và tổ chức thẩm định theo quy trình. Ước duyệt trong 6 tháng cuối năm 2021, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh sẽ cho vay khoảng 20 tỷ đồng/3 dự án, giải ngân khoảng 43 tỷ đồng/3 dự án, thu hồi nợ gốc khoảng 10,5 tỷ đồng/32 dự án.
 
Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiến hành 4 cuộc thanh tra doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; tham mưu, xử lý kịp thời, đúng quy định theo các chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, xử lý vi phạm hành chính; xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản nếu phát hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và do các đơn vị khác chuyển sang theo quy định pháp luật.
 

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2022 << 6/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 157

Máy chủ tìm kiếm : 64

Khách viếng thăm : 93


thoi trang cong so Hôm nay : 29447

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 283609

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 49770744

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi