Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Khoa học - Công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong ngành tài nguyên và môi trường

Thứ năm - 04/04/2019 09:41
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp

Chiều ngày 02/4, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ. Nhấn mạnh tới vai trò quản lý nhà nước về KH&CN của Vụ, Thứ trưởng đề nghị Vụ tiếp tục tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển KH&CN của ngành tài nguyên và môi trường.

Báo cáo về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Trần Bình Trọng cho biết: Năm 2019, Vụ được giao thực hiện xây dựng 03 Thông tư, 03 Quyết định. 3 Thông tư gồm: Thông tư ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp
 
03 Quyết định bao gồm: Quyết định sửa đổi bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định ban hành Quy chế quản lý dự án tăng cường năng lực trang thiết bị nghiên cứu khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định thay thế Quyết định 3086/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng TCVN, QCVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Đối với quản lý các nhiệm vụ cấp quốc gia: Vụ tiếp tục phối hợp với Văn phòng chương trình KH&CN cấp quốc gia về Tài nguyên và Môi trường và Biến đổi khí hậu thực hiện quản lý và điều phối Chương trình BĐKH/16-20; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ để phối hợp quản lý, theo dõi các nhiệm vụ thuộc chương trình cấp quốc gia mã số KC.02/16-20, KC.08/16-20, KC.09/16-20 và nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia.
 
Về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở: Theo kế hoạch, trong năm 2019, Vụ sẽ tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị bảo đảm chất lượng và tiến độ triển khai các đề tài được Bộ giao; đồng thời các nhiệm vụ mở mới năm 2020 sẽ tập trung theo hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực, các hướng công nghệ ưu tiên và Chương trình phát triển KH&CN trong các lĩnh vực: Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất, Khoa học biển giai đoạn 2017-2025. 
 
Về hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kỹ thuật: Năm 2019 các đơn vị thuộc Bộ xây dựng 27 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và 02 quy chuẩn Việt Nam (QCVN). Hiện Vụ đang phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện 05 quy định kỹ thuật đã được đưa vào kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ;  đồng thời triển khai việc rà soát đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật các lĩnh vực của Bộ; đánh giá công tác chuyển đổi hệ thống quy định, quy phạm sang hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn; rà soát để xây dựng kế hoạch Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, quy định kỹ thuật (QĐKT) năm 2020 của Bộ và định hướng cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo.


Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Trần Bình Trọng báo cáo tại cuộc họp
 
Bên cạnh đó, Vụ tiếp tục đôn đốc việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là các cơ quan hành chính thuộc Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, bảo đảm thực hiện kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Chú trọng đến việc đôn đốc xây dựng các quy trình ISO đối với các thủ tục hành chính đã được công bố, do các đơn vị hành chính thuộc Bộ thực hiện.
 
Về kế hoạch xét, tặng giải thưởng KH&CN Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ lần thứ nhất; Xây dựng kế hoạch trao giải thưởng KH&CN của Bộ năm 2020; Hướng dẫn các đơn vị tham gia đăng ký các giải thưởng KH&CN khác.
 
Về việc quản lý hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN của Bộ: Theo kế hoạch, trong năm 2019, Vụ phối hợp với vụ Tổ chức cán bộ thực hiện các nội dung:  Họp Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN của Bộ; Trình Lãnh đạo Bộ kiện toàn Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Quỹ; Tham mưu  Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN của Bộ xây dựng các văn bản để quản lý Quỹ.
 
Song song với các nhiệm vụ trên, trong năm 2019, Vụ sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Bộ tổ chức 08 Hội nghị, hội thảo khoa học: Hội thảo về quản lý chất thải rắn; Hội nghị về giải pháp hạn chế sử dụng túi nilon khó phân huỷ (micro plastic)và công nghệ thay thế; Hội thảo khoa học “Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường khỏi rác thải nhựa”; Hoạt động kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Hội thảo “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0”; Hội thảo quốc tế: Về quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn; Hội thảo về công tác nhận chìm biển; Ứng dụng công nghệ Viễn thám trong giám sát tài nguyên môi trường biển và biến đổi khí hậu.


Toàn cảnh cuộc họp
 
Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đã phát biểu ý kiến nhằm trao đổi, góp ý đối với kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Vụ Khoa học và Công nghệ, với các nội dung liên quan đến công tác phối hợp, công tác tài chính để giúp Vụ hoàn thành khối lượng công việc lớn của năm 2019.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, năm 2019, nhiệm vụ của Vụ Khoa học và Công nghệ khá nhiều, do vậy Vụ cần chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là đơn vị quản lý nhà nước về KH&CN của Bộ để tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển KH&CN của ngành tài nguyên và môi trường.
 
Thứ trưởng giao cho Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng cục Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan để triển khai tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn và các hội nghị, hội thảo chuyên đề. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và trình Ban cán sự của Bộ về Đề án về chiến lược phát triển các Viện trực thuộc Bộ.
 
Thứ trưởng cũng giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chủ trì nhiệm vụ Tri thức Việt số hoá; Xây dựng Quy chế thay thế Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 325

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 314


thoi trang cong so Hôm nay : 72050

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 750743

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 63313869

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi