Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 5 NĂM 2022

Thứ tư - 25/05/2022 13:56
Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 795.000 km² hoặc hơn 810.000 km². Trong lưu vực sông Cửu Long hiện này có 50 điểm quan trắc, 223 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 16/35 công trình mực nước hạ, 14/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q219020M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,4m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). 

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,35m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -13,64m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 21/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/36 công trình mực nước hạ và 5/36 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở phường Cái Vồn, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 17/37 công trình mực nước hạ, 17/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/37 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang (Q203040M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q199020).

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,93m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,74m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 16/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/38 công trình mực nước dâng và 10/38 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/31 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Q683040) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q199030). 

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,08m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,72m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/32 công trình mực nước hạ và 3/32 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở Phường 9, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q177040) và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở Phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (Q609040).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 18/33 công trình mực nước hạ, 12/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630050) và giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q19904T). 

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,35m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -25,17m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế hạ, có 15/33 công trình mực nước hạ, 11/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/33 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.  

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 14/28 công trình mực nước hạ, 12/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/28 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060) và giá trị dâng cao nhất là 0,47m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1). 

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,28m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -24,32m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 10/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/28 công trình mực nước dâng và 9/28 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 5 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2021 << 8/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 78


thoi trang cong so Hôm nay : 2897

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 486643

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 39801911

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi