Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 5 NĂM 2023

Thứ hai - 29/05/2023 08:46
Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 795.000 km² hoặc hơn 810.000 km². Trong lưu vực sông Cửu Long hiện có 245 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene trên (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 20/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/35 công trình mực nước hạ và 5/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 2,05m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z) và giá trị dâng cao nhất là 0,48m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17701ZM1). 

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,33m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -18,73m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 23/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/36 công trình mực nước hạ và 5/36 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TX Duyên Hải- tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Thành, huyện Ba Tri- tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành- tỉnh Kiên Giang, TP.Long Xuyên- tỉnh An Giang, TP.Sóc Trăng- tỉnh Sóc Trăng, huyện Phong Điền- TP. Cần Thơ, huyện U Minh- tỉnh Cà Mau và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn- tỉnh Cà Mau.

Tầng chứa nước Pleistocene giữa - trên (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 19/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 15/37 công trình mực nước hạ và 3/37 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217020) và giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q40403T).

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,48m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,81m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 22/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/37 công trình mực nước hạ và 6/37 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Giá Rai- tỉnh Bạc Liêu và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Duyên Hải- tỉnh Trà Vinh, TX Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp.

Tầng chứa nước Pleistocene dưới (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 18/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/31 công trình mực nước hạ và 3/31 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q21402ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại Phường 9, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q177040). 

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,74m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,22m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/31 công trình mực nước hạ và 3/31 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Châu Thành, huyện Hà Tiên- tỉnh Kiên Giang, huyện Thới Bình, Tp Cà Mau- tỉnh Cà Mau, TP Bạc Liêu- tỉnh Bạc Liêu, huyện Thạnh Trị, TP.Sóc Trăng- tỉnh Sóc Trăng, huyện Phong Điền- TP. Cần Thơ, huyện U Minh- tỉnh Cà Mau và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở Tp Cà Mau, huyện Năm Căn- tỉnh Cà Mau.

Tầng chứa nước Pliocene giữa (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 15/33 công trình mực nước hạ, 14/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409040M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q19904T). 

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,47m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -24,79m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế hạ, có 14/33 công trình mực nước hạ, 14/33 công trình mực nước hạ và 5/33 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện U Minh- tỉnh Cà Mau và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn- tỉnh Cà Mau, huyện Trà Cú, huyện Cầu Ngang- tỉnh Trà Vinh.

Tầng chứa nước Pliocene dưới (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 16/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/28 công trình mực nước hạ và 3/28 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217040) và giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060). Gía trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060). 

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,3m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -24,7m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 13/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/28 công trình mực nước hạ và 3/28 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Trà Cú- tỉnh Trà Vinh, TX Giá Rai- tỉnh Bạc Liêu, huyện Châu Thành- tỉnh Bến Tre và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Duyên Hải- tỉnh Trà Vinh.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 5 NĂM 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 383

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 381


thoi trang cong so Hôm nay : 24878

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 117958

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 62681084

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi