Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 6 NĂM 2021

Thứ sáu - 02/07/2021 13:30
Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 795.000 km² hoặc hơn 810.000 km². Trong lưu vực sông Cửu Long hiện này có 50 điểm quan trắc, 223 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng hạ không rõ ràng, có 11/36 công trình mực nước hạ, 3/36 công trình mực nước dâng và 22/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631020) và giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q404020). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -12,69m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,44m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước lần lượt là 2,03m; 2,05m; 4,08m và 5,13m tại huyện Vĩnh Châu - tỉnh Sóc Trăng, TP Sóc Trăng– tỉnh Sóc Trăng, huyện Châu Thành – tỉnh Kiên Giang.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 có xu hướng dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 5, có 12/36 công trình mực nước hạ, 9/36 công trình mực nước dâng và 15/36 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 1m tập trung tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và mực nước dâng từ 1m đến 2m tập trung tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng tháng 4 có xu thế dâng hạ không rõ ràng, có 10/37 công trình mực nước hạ, 10/37 công trình mực nước dâng và 17/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Q602030), giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q199020). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,93m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,04m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước lần lượt là 1,03m; 2,67m; 5,56m và 5,85m tại huyện huyện Vĩnh Châu - tỉnh Sóc Trăng, TP Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng, TX Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu và huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 có xu hướng không rõ ràng so với tháng 5, có 9/38 công trình mực nước hạ, 10/38 công trình mực nước dâng và 19/38 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,0m đến 2,0m tập trung ở xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và mực nước hạ từ 1,0m đến 2,0m tập trung ở TT BaTri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng hạ không rõ ràng, có 11/32 công trình mực nước hạ, 5/32 công trình mực nước dâng và 16/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (Q608040), giá trị dâng cao nhất là 0,54m tại Phường 9, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q177040). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,97m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,16m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước lần lượt là 1,16m; 2,41m, 4,94m và 5,80m huyện Vĩnh Châu - TP. Sóc Trăng, TP. Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng, huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 có xu hướng dâng, hạ so với tháng 5. Có 11/32 công trình mực nước dâng, 10/32 công trình mực nước hạ và 11/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2m đến 0,5m tập trung ở xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng và mực nước dâng từ 0,5m đến 1m tập trung ở xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ là chính, có 16/33 công trình mực nước hạ, 6/33 công trình mực nước dâng và 11/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Q607050) và giá trị dâng cao nhất là 0,38m tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (Q406040). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -24,45m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,44m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước lần lượt là 1,10m; 3,71m; 8,42m và 14,04m tập trung ở TX Ngã Bảy – tỉnh Hậu Giang, TP. Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng, TP. Cà Mau – tỉnh Cà Mau và huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 có xu hướng hạ là chính so với tháng 5. Có 15/33 công trình mực nước hạ, có 12/33 công trình mực nước dâng và 6/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2m đến 0,5m tập trung ở xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và mực nước dâng từ 1,0m đến 2,0m tập trung ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng hạ không rõ ràng, có 8/28 công trình mực nước hạ, 9/28 công trình dâng và 11/28 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060) và giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -23,31m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,16m tại TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Q625060). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước lần lượt là 1,33m; 3,30m; 8,08m và 8,41m tại huyện Phong Điền – TP. Cần Thơ, huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An và huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh.


Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 5, có 11/28 công trình mực nước hạ, 8/28 công trình dâng và 9/28 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Mực nước dâng từ 1m đến 2m tập trung ở xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 6 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 284

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 274


thoi trang cong so Hôm nay : 71933

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 750626

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 63313752

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi