Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 6 NĂM 2022

Thứ tư - 22/06/2022 14:55
Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 795.000 km² hoặc hơn 810.000 km². Trong lưu vực sông Cửu Long hiện này có 50 điểm quan trắc, 223 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 22/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/35 công trình mực nước hạ và 5/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (Q408020) và giá trị dâng cao nhất là 0,3m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q19901Z). 

Trong tháng 5: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,35m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -13,75m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 23/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 7/36 công trình mực nước hạ và 6/36 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh, huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Châu Phú, TP. Long Xuyên - tỉnh An Giang, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 22/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/37 công trình mực nước hạ và 5/37 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại Phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (Q609030) và giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217020). 

Trong tháng 5: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,92m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,81m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 22/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/38 công trình mực nước dâng và 5/38 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre, TX.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TP. Cà Mau - tỉnh Cà Mau, TP. Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long A.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 16/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/31 công trình mực nước hạ và 4/31 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631040) và giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q199030). 

Trong tháng 5: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,04m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,89m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/32 công trình mực nước hạ và 6/32 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An, TX Ngã Bảy - tỉnh Hậu Giang, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 16/33 công trình mực nước hạ, 12/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631050) và giá trị dâng cao nhất là 0,44m tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (Q406040). 

Trong tháng 5: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,32m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -25,45m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng, có 12/33 công trình mực nước dâng, 11/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 10/33 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.  

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 13/28 công trình mực nước hạ, 12/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/28 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217040). 

Trong tháng 5: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,35m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -24,43m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 11/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/28 công trình mực nước hạ và 7/28 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 6 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2022 << 6/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 106

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 93


thoi trang cong so Hôm nay : 7225

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 92950

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 49580085

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi