Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUÝ III NĂM 2018 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Thứ năm - 22/11/2018 16:06
Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công trình quan trắc tập trung vào các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống là tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được thể hiện chi tiết như sau:

Tại tỉnh Thanh Hóa

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trên toàn tỉnh, mực nước trung bình quý III năm 2018 có xu thế hạ so với quý III năm 2017. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH) và dâng cao nhất là 0,29m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH). Mực nước trung bình quý nông nhất là 0,77m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là 7,72m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

Dự báo, trong quý IV/2018 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể, nhưng sang quý I/2019 mực nước có xu thế hạ. Độ mặn của nước mùa khô năm 2018 tại các công trình quan trắc đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trên toàn tỉnh, mực nước quý III năm 2018 có xu thế dâng so với quý III năm 2017. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,52m tại phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn (QT9a-TH) và hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH). Mực nước trung bình quý nông nhất là 1,21m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và sâu nhất là 7,82m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).

Dự báo: Trên toàn tỉnh, mực nước có xu thế dâng không đáng kể vào quý IV/2018, sau đó có xu thế hạ từ quý I/2019. Độ mặn của nước mùa khô 2018 tại các công trình quan trắc biến động không nhiều và chưa vượt ngưỡng 1500mg/l (nước nhạt). Tuy nhiên vẫn có công trình quan trắc tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13a-TH) và phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn (QT9a-TH) độ mặn lớn hơn 3.000mg/l (nước mặn).

Tỉnh Nghệ An

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Nhìn chung, độ mặn của nước mùa khô 2018 tại đa số các công trình quan trắc nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt). Tuy nhiên một số nơi vượt quá giới hạn cho phép nước bị lợ hoặc mặn.

Độ mặn từ 1500 - 3000mg/l (nước lợ) phân bố tại các công trình quan trắc thuộc xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (QT2a-NA) và xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (QT10a-NA). Độ mặn > 3000mg/l (nước mặn) phân bố tại công trình quan trắc thuộc xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (QT3a-NA).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Nhìn chung, độ mặn của nước mùa khô 2018 tại các công trình quan trắc đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt), tuy nhiên một số nơi vượt quá giới hạn cho phép nước bị lợ hoặc mặn. Độ mặn từ 1500 - 3000mg/l (nước lợ) phân bố tại công trình quan trắc thuộc xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (QT2b-NA).

Độ mặn > 3000mg/l (nước mặn) phân bố tại các công trình quan trắc thuộc xã Công Thành, huyện Yên Thành (QT5a-NA), phường Nghi Thu, TX. Cửa Lò (QT8bNA) và xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (QT9b-NA).

Tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trên toàn tỉnh, mực nước trung bình quý III năm 2018 có xu thế hạ so với mực nước quý III năm 2017. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT). Mực nước trung bình quý nông nhất là 0,70m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là 6,64m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS).

Dự báo: Mực nước trong quý IV/2018 có xu thế dâng cao và sang quý I/2019 mực nước có xu thế hạ thấp. Độ mặn của nước mùa khô năm 2018 tại các công trình quan trắc đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trên toàn tỉnh, mực nước trung bình quý III năm 2018 có xu thế hạ so với quý III năm 2017. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,142m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK). Mực nước trung bình quý nông nhất là 1,02m tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (QT6-HT) và sâu nhất là 6,86m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

Dự báo: Trong quý IV/2018 mực nước có xu thế dâng, nhưng sang quý I/2019, mực nước có xu thế hạ. Độ mặn của nước mùa khô năm 2018 tại các công trình quan trắc không có biến động lớn và chủ yếu đều nhỏ hơn giá trị giới hạn 1500mg/l (nước nhạt). Tuy nhiên có 1 công trình quan trắc tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2a-HT) độ mặn lớn hơn 3000mg/l (nước mặn).

Tỉnh Quảng Bình

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Mực nước trung bình quý nông nhất là 1,09m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (QT17-QB) và sâu nhất là 5,88m tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (QT7-QB). Nhìn chung, độ mặn của nước mùa khô 2018 tại các công trình quan trắc đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Mực nước trung bình quý nông nhất là 1,10m tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (QT9b-QB) và sâu nhất là 4,45m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB). Nhìn chung, độ mặn của nước mùa khô 2018 tại các công trình quan trắc đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt). Tuy nhiên có 1 công trình quan trắc tại phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn (QT4b-QB) độ mặn lớn hơn 3000mg/l (nước mặn).

Tỉnh Quảng Trị

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Mực nước trung bình quý nông nhất là 0,93m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (QT12-QT) và sâu nhất là 7,49m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). Nhìn chung, độ mặn của nước mùa khô 2018 tại các công trình quan trắc đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Nhìn chung, độ mặn của nước mùa khô 2018 tại các công trình quan trắc đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt), tuy nhiên một số nơi vượt quá giới hạn cho phép nước bị lợ hoặc mặn. Độ mặn từ 1500 - 3000mg/l (nước lợ) phân bố tại công trình quan trắc thuộc xã Hải Khê, huyện Hải Lăng (QT10b-QT). Độ mặn > 3000mg/l (nước mặn) phân bố tại công trình quan trắc thuộc xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (QT8b-QT).

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Mực nước trung bình quý nông nhất là 0,67m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là 3,91m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H). Nhìn chung, độ mặn của nước mùa khô 2018 tại các công trình quan trắc đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt). Tuy nhiên có 1 công trình quan trắc tại xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy (QT4a-H) độ mặn lớn hơn 3000mg/l (nước mặn).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Mực nước trung bình quý nông nhất là 0,21m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là 4,57m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H). Nhìn chung, độ mặn của nước mùa khô 2018 tại các công trình quan trắc đa số đều nhỏ hơn 1500mg/l (nước nhạt), tuy nhiên một số nơi vượt quá giới hạn cho phép nước bị lợ hoặc mặn. Độ mặn từ 1500 - 3000mg/l (nước lợ) phân bố tại công trình quan trắc thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (QT9-H). Độ mặn > 3000mg/l (nước mặn) phân bố tại công trình quan trắc thuộc xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy (QT4b-QT).

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUÝ III NĂM 2018 VÙNG BẮC TRUNG BỘ XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi