Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 8 NĂM 2022

Thứ sáu - 26/08/2022 09:18
Lưu vực sông Cửu Long là một trong các lưu vực sông lớn của Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha.

Đối với tài nguyên nước mặt: Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực sông Cửu Long dao động từ khoảng 1300-2400mm. Tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm trên lưu vực sông Cửu Long là khoảng 500km3 , trong đó khoảng 23,0km3 được hình thành trong đồng bằng sông Cửu Long, 477km3 từ trung thượng lưu sông Mê Công chảy vào đồng bằng sông Cửu Long. Mùa mưa hàng năm thường xuất hiện vào các tháng V – X, lượng dòng chảy mùa lũ chiếm khoảng 70 – 85% tổng lượng dòng chảy năm. Mùa cạn từ tháng XI đến tháng IV năm sau, lượng dòng chảy mùa cạn chiếm khoảng 15 – 30% tổng lượng dòng chảy năm.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Lưu vực sông Cửu Long hiện nay có 245 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 4.975.661m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 7.218.972m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 7.135.305m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 10.128.854m3 /ngày và tầng chứa nước n2 1 là 8.563.299m3 /ngày. 

Tài nguyên nước mặt

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tổng lượng mưa trong tháng VIII vùng Nam Bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 5-15%. Dựa theo nhận định trên kết hợp với số liệu mưa dự báo từ vệ tinh NMME, dự báo trong tháng 08 năm 2022, tổng lượng nước mặt dự báo sinh ra từ mưa trên phạm vi diện tích lưu vực sông Cửu Long vào khoảng 3,78 - 4,46 tỷ m3 .

Tổng lượng nước mặt dự báo trên lưu vực sông Cửu Long trong tháng VIII năm 2022 có xu thế tăng lên trung bình khoảng 20% so với tháng VII năm 2022, trong đó tập trung chủ yếu ở các vùng ngọt do đang trong thời kỳ mùa mưa, vì vậy khả năng sử dụng nguồn nước mặt từ mưa trên lưu vực thuận lợi hơn tháng trước.

Tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 21/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/35 công trình mực nước dâng và 5/35 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (Q408020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630020). 

Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,34m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -14,06m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 15/36 công trình mực nước dâng, 13/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 8/36 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, huyện Châu Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 20/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/37 công trình mực nước dâng và 6/37 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q598020M1). 

Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,84m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,96m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 14/37 công trình mực nước dâng và 8/37 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, TX.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 20/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 7/31 công trình mực nước dâng và 4/31 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,44m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (Q626040). 

Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,76m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 12/31 công trình mực nước dâng, 12/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/31 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 19/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/33 công trình mực nước dâng và 6/33 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217030).

Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,28m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -25,3m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 14/33 công trình mực nước dâng, 11/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 8/33 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng, huyện Phong Điền,TP. Cần Thơ, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu . 

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 16/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/28 công trình mực nước dâng và 3/28 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,73m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59804Z). 

Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,31m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -23,97m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 17/28 công trình mực nước dâng, 6/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/28 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Cà Mau,tỉnh Cà Mau,huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, huyện Phong Điền,TP. Cần Thơ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 8 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi