Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 11 NĂM 2021

Thứ ba - 23/11/2021 15:52
Lưu vực sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 36.350km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Tài nguyên nước mặt

Tại trạm Đại Ninh, mực nước trung bình tháng 10 năm 2021 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88053cm, tăng 04cm so với tháng trước, giảm 20cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 06cm so với giá trị tháng 10 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88131cm (ngày 27/10), giá trị nhỏ nhất là 88019cm (ngày 13/10).

Tháng 10 năm 2021, tại trạm Đại Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 23,4m3 /s, tăng 2,31m3 /s so với tháng trước, giảm 13,4m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Đa Nhim chảy qua mặt cắt ngang tại trạm quan trắc Đại Ninh vào khoảng 62,6 triệu m3 , tăng khoảng 8,0 triệu m3 so với tháng trước. 

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đa Nhim ở mức kém, có thể đáp ứng cho việc sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Tại trạm Cát Tiên, mực nước trung bình tháng 10 năm 2021 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 13088cm, tăng 135cm so với tháng trước, tăng 115cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 127cm so với giá trị tháng 10 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 12956cm (ngày 01/10), giá trị nhỏ nhất là 13234 cm (ngày 16/10).

Tháng 10 năm 2021, tại trạm Cát Tiên có lưu lượng trung bình tháng là 384m3 /s, tăng 105m3 /s so với tháng trước, tăng 90,5m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Đồng Nai chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Cát Tiên vào khoảng 1,03tỷ m3 , tăng khoảng 304 triệu m3 so với tháng trước. 

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đồng Nai có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Tài nguyên nước dưới đất

Khu vực phía Đông Bắc lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 8/8 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,95m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,09m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và sâu nhất là -7,39m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 5/8 công trình mực nước hạ, 3/8 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK109T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế hạ, có 2/2 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T) và giá trị hạ thấp nhất là -0,16m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,51m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T) và sâu nhất là -3,12m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 3/4 công trình mực nước dâng, 1/4 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T) và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 24/25 công trình mực nước dâng, 1/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,63m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10a).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,23m tại P.Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK90T) và sâu nhất là -122,92m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 21/25 công trình mực nước hạ, 2/25 công trình mực nước dâng và 2/25 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 1 đến 2m tập trung ở P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK86T) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10b).

Khu vực phía Tây Nam lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 20/23 công trình mực nước dâng, 2/23 công trình mực nước hạ và 1/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,79m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q09902C) và giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,41m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302EM1) và sâu nhất là -7,65m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q808020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 14/23 công trình mực nước hạ, 8/23 công trình mực nước dâng và 1/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1 đến 2m tập trung ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302C) và mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q09902C).

Tầng chứa nước Pleistocene trung – thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 13/15 công trình mực nước dâng, 1/15 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/15 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,52m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Bình Đông, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Q622030).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,72m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z) và sâu nhất là -16,02m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011340). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 6/15 công trình mực nước dâng, 5/15 công trình mực nước hạ và 4/15 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q007030) và mực nước hạ từ 1 đến 2m tập trung ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (Q003340).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 13/16 công trình mực nước dâng, 3/16 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,52m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q220040M1).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,84m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và sâu nhất là -18m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 7/17 công trình mực nước dâng, 5/17 công trình mực nước hạ và 5/17 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q017030M1) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q017030M1) .

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 15/18 công trình mực nước dâng, 3/18 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,65m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,1m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và sâu nhất là -18,77m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604050). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 7/19 công trình mực nước dâng, 6/19 công trình mực nước hạ và 6/19 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Q22504Z) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Q22504Z).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 10/11 công trình mực nước dâng, 1/11 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,37m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02704Z).

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,36m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q220050M1) và sâu nhất là -19,9m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 7/12 công trình mực nước dâng, 3/12 công trình mực nước hạ và 2/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (Q613060) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (Q613060).

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2021 << 5/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 127

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 122


thoi trang cong so Hôm nay : 6149

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 546839

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 37733691

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi