Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 11 NĂM 2022

Thứ ba - 22/11/2022 10:35
Lưu vực sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 36.350km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Tài nguyên nước mặt

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2022 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88045cm, giảm 1cm so với tháng trước, giảm 9cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 2cm so với giá trị tháng 10 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 88106cm (ngày 17/10/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 88015cm (ngày 31/10/2022). Tháng 10 năm 2022, tại trạm Đại Ninh có lưu lượng nước trung bình tháng là 18,35m3 /s, giảm 0,9m3 /s so với tháng trước, giảm 5,03m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Đa Nhim chảy qua mặt cắt ngang tại trạm quan trắc Đại Ninh vào khoảng 49,16 triệu m3 , giảm khoảng 0,75 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2022 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12898cm, giảm 98cm so với tháng trước, giảm 190cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 58cm so với giá trị tháng 10 trung bình nhiều năm, Giá trị mực nước lớn nhất là 13022cm (ngày 4/10/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 12754cm (ngày 30/10/2022). Tháng 10 năm 2022, tại trạm Cát Tiên có lưu lượng trung bình tháng là 241,6m3 /s, giảm 70m3 /s so với tháng trước, giảm 142,9m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. 6 Trong tháng 10 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Đồng Nai chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Cát Tiên vào khoảng 647 triệu m3 , giảm khoảng 160,4 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đồng Nai có thể dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

Tài nguyên nước dưới đất

Khu vực phía Đông Bắc lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 3/3 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0.27m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và sâu nhất là -5.96m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK118T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 2/3 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 1/3 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng hạ không đáng kể từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK109T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 2/2 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,48m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T) và sâu nhất là -4,07m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 có xu thế hạ, có 2/2 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 2 đến 4m tập trung ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế hạ, có 5/14 công trình mực nước hạ, 5/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/14 công trình mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,3m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK86T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10a). Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,79m tại P.Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK92T) và sâu nhất là -121,89m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 có xu thế dâng, có 13/14 công trình mực nước dâng, 1/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 2 đến 4m tập trung ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (LK94T).

Khu vực phía Tây Nam lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế hạ, có 5/7 công trình mực nước hạ, 1/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/7 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 6,38m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T) và giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q804020). 

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,74m tại Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q221020) và sâu nhất là -9,69m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 có xu thế dâng. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tầng chứa nước Pleistocene trung – thượng (qp2-3) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 7/13 công trình mực nước dâng, 5/13 công trình mực nước hạ và 1/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,63m tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,42m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011340). 

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,02m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z) và sâu nhất là -17,07m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011340). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 có xu thế dâng, có 11/13 công trình mực nước dâng, 1/13 công trình mực nước hạ và 1/13 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 9/15 công trình mực nước dâng, 3/15 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/15 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,5m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q220040M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q00204A). 

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,92m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và sâu nhất là -16,33m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 có xu thế dâng, có 13/16 công trình mực nước dâng, 3/16 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang.  

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 8/17 công trình mực nước dâng, 5/17 công trình mực nước hạ và 4/17 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,58m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604050). 

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,82m tại Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z) và sâu nhất là -19,38m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 có xu thế dâng, có 14/19 công trình mực nước dâng, 5/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 9/11 công trình mực nước dâng, 1/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/11 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,77m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (Q684060). 

Trong tháng 10: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,48m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040) và sâu nhất là -19,73m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 so với mực nước thực đo tháng 10 có xu thế dâng, có 11/12 công trình mực nước dâng, 1/12 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 11 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 241

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 236


thoi trang cong so Hôm nay : 8668

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 204853

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 62767979

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi