Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 2 NĂM 2022

Thứ tư - 25/05/2022 14:10
Lưu vực sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 36.350km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Tài nguyên nước mặt

Mực nước trung bình tháng 4 năm 2022 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88001cm, tăng 11cm so với tháng trước, giảm 10cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 15cm so với giá trị tháng 4 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 88038cm (ngày 16/4/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 87987cm (ngày 5/4/2022). Tháng 4 năm 2022, tại trạm Đại Ninh có lưu lượng nước trung bình tháng là 3,85m3 /s, tăng 1,47m3 /s so với tháng trước, giảm 1,91m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Đa Nhim chảy qua mặt cắt ngang tại trạm quan trắc Đại Ninh vào khoảng 9,99 triệu m3 , tăng khoảng 3,60 triệu m3 so với tháng trước. 

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Mực nước trung bình tháng 4 năm 2022 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12700cm, giảm 58cm so với tháng trước, tăng 25cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 53cm so với giá trị tháng 4 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 12780cm (ngày 16/4/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 12627cm (ngày 27/4/2022). Tháng 4 năm 2022, tại trạm Cát Tiên có lưu lượng trung bình tháng là 117m3 /s, giảm 34,6m3 /s so với tháng trước, tăng 11,4m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Đồng Nai chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Cát Tiên vào khoảng 284 triệu m3 , giảm khoảng 123 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đồng Nai có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Tài nguyên nước dưới đất

Khu vực phía Đông Bắc lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng, có 2/3 công trình mực nước dâng, 1/3 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T). Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,11m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và sâu nhất là -6,81m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK118T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng, có 2/3 công trình mực nước dâng, 1/3 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK118T) và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK109T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng, có 1/2 công trình mực nước dâng, 1/2 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,84m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T). Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,7m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T) và sâu nhất là -11,24m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng, có 2/2 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng, có 10/14 công trình mực nước dâng, 2/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/14 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,48m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK114T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10a). Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,91m tại P.Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK92T) và sâu nhất là -122,39m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng, có 12/14 công trình mực nước dâng, 1/14 công trình mực nước hạ và 1/14 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 2m tập trung ở Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10a) và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o).

Khu vực phía Tây Nam lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng, có 4/7 công trình mực nước dâng, 3/7 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,64m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q09902B). Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,28m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q804020) và sâu nhất là -8,84m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q808020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng, có 5/7 công trình mực nước dâng, 2/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Tầng chứa nước Pleistocene trung – thượng (qp2-3) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 9/12 công trình mực nước hạ, 2/12 công trình mực nước dâng và 1/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,69m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q00202B) và giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q224020). Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,18m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z) và sâu nhất là -19,32m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011340). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng, có 8/13 công trình mực nước dâng, 4/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/13 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 11/16 công trình mực nước hạ, 3/16 công trình mực nước dâng và 2/16 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,57m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q00204A). Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,3m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và sâu nhất là -18,09m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng, có 8/16 công trình mực nước dâng, 7/16 công trình mực nước hạ và 1/16 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TT Bến Lục, huyện Bến Lục, tỉnh Long An.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 8/17 công trình mực nước hạ, 5/17 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/17 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,89m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và giá trị dâng cao nhất là 0,3m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q714040). Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,64m tại Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z) và sâu nhất là -20,66m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế dâng, có 13/19 công trình mực nước dâng, 4/19 công trình mực nước hạ và 2/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An và mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ, có 9/11 công trình mực nước hạ, 1/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/11 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Q612060) và giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (Q613060). Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,2m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040) và sâu nhất là -20,98m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 so với mực nước thực đo tháng 4 có xu thế hạ, có 6/12 công trình mực nước hạ, 4/12 công trình mực nước dâng và 2/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 5 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2021 << 8/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 76


thoi trang cong so Hôm nay : 3191

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 486937

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 39802205

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi