Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 8 NĂM 2022

Thứ sáu - 26/08/2022 09:31
Lưu vực sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 36.350km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Tài nguyên nước mặt

Mực nước trung bình tháng 7 năm 2022 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88021cm, giảm 13cm so với tháng trước, giảm 19cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 1cm so với giá trị tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 88072cm (ngày 3/7/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 87999cm (ngày 12/7/2022). Tháng 7 năm 2022, tại trạm Đại Ninh có lưu lượng nước trung bình tháng là 8,34m3 /s, giảm 4,40m3 /s so với tháng trước, giảm 8,71m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Đa Nhim chảy qua mặt cắt ngang tại trạm quan trắc Đại Ninh vào khoảng 22,3 triệu m3 , giảm khoảng 10,6 triệu m3 so với tháng trước. 

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đa Nhim có thể dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Mực nước trung bình tháng 7 năm 2022 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12898cm, tăng 39cm so với tháng trước, tăng 122cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 45cm so với giá trị tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 13021cm (ngày 21/7/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 12741cm (ngày 4/7/2022). Tháng 7 năm 2022, tại trạm Cát Tiên có lưu lượng trung bình tháng là 242m3 /s, tăng 29m3 /s so với tháng trước, tăng 79,3m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Đồng Nai chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Cát Tiên vào khoảng 648 triệu m3 , tăng khoảng 96 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đồng Nai có thể dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Tài nguyên nước dưới đất

Khu vực phía Đông Bắc lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế hạ, có 3/3 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK118T). Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,23m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và sâu nhất là -6,1m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK118T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế hạ, có 2/3 công trình mực nước hạ, 1/3 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK109T) và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế hạ, có 2/2 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T). Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,22m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T) và sâu nhất là -4,67m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 2/2 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 8/14 công trình mực nước dâng, 3/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/14 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,18m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK86T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK114T). Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,37m tại P.Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK92T) và sâu nhất là -122,12m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 13/14 công trình mực nước dâng, 1/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 2 đến 4m tập trung ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK114T).

Khu vực phía Tây Nam lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 4/7 công trình mực nước dâng, 1/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/7 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q804020). Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,68m tại Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q221020) và sâu nhất là -8,56m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q808020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 5/7 công trình mực nước dâng, 2/7 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở Quận 12, TP.Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Tầng chứa nước Pleistocene trung – thượng (qp2-3) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 11/13 công trình mực nước dâng, 2/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,94m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230). Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,07m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z) và sâu nhất là -17,86m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011340). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 10/13 công trình mực nước dâng, 2/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/13 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. 

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 11/15 công trình mực nước dâng, 4/15 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020). Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,93m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và sâu nhất là -17,84m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 11/16 công trình mực nước dâng, 3/16 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/16 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 8/17 công trình mực nước dâng, 5/17 công trình mực nước hạ và 4/17 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,68m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,43m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (Q684050). Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,76m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và sâu nhất là -19,87m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604050). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 14/19 công trình mực nước dâng, 3/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/19 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng, có 7/11 công trình mực nước dâng, 4/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Trong tháng 7: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,95m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040) và sâu nhất là -20,73m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 so với mực nước thực đo tháng 7 có xu thế dâng, có 9/12 công trình mực nước dâng, 2/12 công trình mực nước hạ và 1/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 8 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi