Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 9 NĂM 2021

Thứ hai - 27/09/2021 16:41
Lưu vực sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 36.350km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Về tài nguyên nước mặt: hiện nay trên lưu vực sông Đồng Nai có 39 trạm thủy văn, 02 trạm tài nguyên nước. Lượng mưa hàng năm trên lưu vực sông khoảng 1.950mm và biến đổi từ nơi thấp là 1.200 - 1.600mm (vùng hạ lưu, lưu vực sông Vàm Cỏ...), lên nơi cao là 2.600 - 2.800mm (trung lưu sông Đồng Nai, một phần thượng lưu sông Bé, thượng lưu sông La Ngà ...). Vùng ven biển mưa biến đổi từ 700 - 800mm (Phan Rang-Phan Rí) đến 1.800 - 2.000mm (thượng lưu các sông Cái, Quao, Kabét, Dinh...).

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Đồng Nai bao gồm 8 tầng chứa nước chính chia thành hai khu vực Đông Bắc và Tây Nam của lưu vực sông: Khu vực phía Tây Nam gồm 5 tầng là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21); khu vực phía Đông Bắc gồm 3 tầng: lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 1.754.982m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 3.176.253m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 1.594.607m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 2.459.938m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.506.949m3/ngày, tầng chứa nước Q là 126.797 m3/ngày, tầng chứa nước β(qp) là 394.952 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 5.550.068 m3/ngày. 

Tài nguyên nước mặt

Tại trạm Đại Ninh, Mực nước trung bình tháng 8 năm 2021 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88023cm, giảm 17cm so với tháng trước, giảm 20cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 02cm so với giá trị tháng 8 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88110cm (ngày 30/8), giá trị nhỏ nhất là 87992cm (ngày 07/8).

Tháng 8 năm 2021, tại trạm Đại Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 10,9m3/s, giảm 6,15m3/s so với tháng trước, giảm 9,06m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Đa Nhim chảy qua mặt cắt ngang tại trạm quan trắc Đại Ninh vào khoảng 29,2 triệu m3, giảm khoảng 16,5 triệu m3 sovới tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đa Nhim ở mức kém, có thể đáp ứng cho
việc sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Tại trạm Cát Tiên, Mực nước trung bình tháng 8 năm 2021 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12871cm, tăng 95cm so với tháng trước, tăng 14cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 85cm so với giá trị tháng 8 trung bình nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 12961cm (ngày 24/8), giá trị nhỏ nhất là 12768cm (ngày 04/8).

Tháng 8 năm 2021, tại trạm Cát Tiên có lưu lượng trung bình tháng là 224m3/s, tăng 61,0m3/s so với tháng trước, tăng 8,9m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Đồng Nai chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Cát Tiên vào khoảng 599 triệu m3, tăng khoảng 163 triệu m3 so với tháng
trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đồng Nai ở mức trung bình, có thể đáp ứng sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Tài nguyên nước dưới đất

Khu vực phía Đông Bắc lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế hạ, có 5/8 công trình mực nước hạ, 3/8 công trình mực nước dâng. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,58m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK116T) và dâng cao nhất là 0,19m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,19m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,47m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 8, có 5/8 công trình mực nước hạ và 3/8 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và mực nước hạ từ 0,05m đến 0,5m tập trung tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 dâng so vói tháng 7, có 2/2 công trình mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,98m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng,
tỉnh Lâm Đồng (LK113T).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,03m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK112T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,31m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 có xu hướng dâng, hạ so với mực nước thực đo tháng 8, có 1/2 công trình mực nước dâng và 1/2 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và mực nước hạ từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 24/25 công trình mực nước dâng và 1/25 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 4,11m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10a) và giá trị hạ là 0,18m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK114T).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -123,25m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,26m tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (LK94T).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 8, có 15/25 công trình mực nước hạ, 10/25 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 4,0m đến 6,0m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước dâng từ 0,5m đến 2,0m tập trung ở Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Khu vực phía Tây Nam lưu vực sông Đồng Nai

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so vơi tháng 7 có xu thế dâng, có 17/23 công trình mực nước dâng, 3/23 công trình mực nước hạ và 3/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,60m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại xã Truông Mít,
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102DM1).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,72m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q808020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,97m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302F).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 20/23 công trình mực nước dâng, 3/23 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 1m đến 2m tập trung ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, mực nước hạ từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

Tầng chứa nước Pleistocene trung – thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so vói tháng 7 có xu thế dâng, có 10/15 công trình mực nước dâng, 2/15 công trình mực nước hạ và 3/15 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,89m tại TT Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (Q634030) và giá trị hạ thấp nhất là 1,44m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (Q003340).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,55m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,99m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 12/15 công trình mực nước dâng, 2/15 công trình mực nước hạ và 1/15 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,0m đến 2,0m tập trung ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh và mực nước hạ từ 0,2m đến 0,5m tập trung ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, 9/16 công trình mực nước dâng, 2/16 công trình mực nước hạ và 5/16 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,43m tại phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,75m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất
là -1,05m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 15/17 công trình mực nước dâng, 1/17 công trình mực nước hạ và 1/17 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,0m đến 2,0m tập trung ở phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh và nước nước hạ từ 0,2m đến 0,5m tập trung ở xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so vói tháng 7 có xu thế dâng, có 12/18 công trình mực nước dâng, 3/18 công trình mực nước hạ và 3/18 công trình mực
nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,6m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -22,04m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là - 2,64m tại Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 13/19 công trình mực nước dâng, 5/19 công trình mực nước hạ và 1/19 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, mực nước hạ từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 8/11 công trình mực nước dâng, có 1/11 công trình mực nước hạ và 2/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (Q32604Z) và giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060).

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -22,04m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là - 5,89m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 11/12 công trình mực nước dâng, 1 công trình mục nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THÁNG 9 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2020 << 12/2021 >> 2022
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 43

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


thoi trang cong so Hôm nay : 12073

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 26393

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 34011848

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi