Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 10 năm 2017

Thứ hai - 04/12/2017 17:36
Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tầng qp3

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tầng qp3

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và các tháng năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và 12 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 38/42 công trình mực nước dâng, 1/42 công trình mực nước hạ và 3/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,79m tại tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,12m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302BM1).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,13m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,75m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,97m; 2,58m và 4,49m tại huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh và huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ và dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 17/42 công trình mực nước hạ, 16/42 công trình mực nước dâng và 9/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Củ Chi, quận 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Gò Dầu - tỉnh Tây Ninh.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 23/26 công trình mực nước dâng, 1 công trình mực nước hạ và 2/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,11m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,06m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Q822030M1).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 33,98m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,58m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 4,82m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 15/26 công trình mực nước dâng, 6/26 công trình mực nước hạ và 5/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Tân Biên - Tây Ninh và huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m ở huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 17/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 2/21 công trình mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,73m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,64m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,84m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 3,45m tại phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q017030M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 12/21 công trình mực nước dâng, 5/21 công trình mực nước hạ và 4/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở quận 12 - TP Hồ chí Minh; huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, có 19/25 công trình mực nước dâng, 1/25 công trình mực nước hạ và 5/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,17m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808040) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,07m tại TT Tân Mỹ, huyện Tân Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,84m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,05m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040).

Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,58m; 5,24m và 7,58m tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang và huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa - tỉnh Long An.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 14/26 công trình mực nước dâng, 4/26 công trình mực nước hạ và 8/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cát - Bình Dương.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính, có 18/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,87m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q214040M1)

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,74m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,33m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,13m; 5,30m và 9,40m tại huyện Măng Thít - tỉnh Vĩnh Long và huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 10/24 công trình mực nước dâng, 4/24 công trình mực nước hạ và 10/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Tân Uyên - tỉnh Tây Ninh.

Chi tiết kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 10 năm 2017 xin mời xem tại đây.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2018 << 6/2019 >> 2020
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 116

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 112


thoi trang cong so Hôm nay : 913

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 177066

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 23733760

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi