Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 11 năm 2017

Thứ ba - 23/01/2018 09:23
Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 năm 2017 tầng qp3

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 năm 2017 tầng qp3

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và các tháng năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 12/2017 và 1/2018 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 22/42 công trình mực nước hạ, 8/42 công trình mực nước dâng và 12/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C) và giá trị dâng cao nhất là 0,99m tại xã Phạm Văn Cỗi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902C).
Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,09m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,74m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).
Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 2,41m; 2,51m và 4,45m tại huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh và huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh.
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có 30/42 công trình mực nước hạ, 2/42 công trình mực nước dâng và 10/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Củ Chi, quận 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Gò Dầu - tỉnh Tây Ninh.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,67m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang (Q203040M1).
Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 33,31m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,45m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).
Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,50m; 4,95m và 7,80m tại huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai, huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh.
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có 13/26 công trình mực nước hạ, 6/26 công trình mực nước dâng và 7/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Tân Biên - Tây Ninh và huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m ở huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng và hạ, có 7/21 công trình mực nước dâng, 6/21 công trình mực nước hạ và 8/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,75m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).
Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,86m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,23m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).
Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,91m; 3,36m và 3,64m tại huyện Tân Trụ và huyện Vĩnh Hưng - Long An.
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có 11/21 công trình mực nước hạ, 5/21 công trình mực nước dâng và 5/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở quận 12 - TP Hồ chí Minh; huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)     

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ là chính, có 12/25 công trình mực nước hạ, 6/25 công trình mực nước dâng và 7/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,77m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404Z).
Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,28m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,22m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040).
Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,40m; 5,10m và 7,86m tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang và huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa - tỉnh Long An.
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có 13/26 công trình mực nước hạ, 6/26 công trình mực nước dâng và 7/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở quận 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cát - Bình Dương.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 11/24 công trình mực nước dâng, 8/24 công trình mực nước hạ và 5/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,06m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1).
Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,83m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,20m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).
Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,07m; 5,14m và 9,63m tại huyện Măng Thít - tỉnh Vĩnh Long và huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An.
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu hướng dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 11, có 10/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/24 công trình mực nước hạ và 5/24 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Tân Uyên - tỉnh Tây Ninh.

Chi tiết kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 11 năm 2017 xin mời xem tại đây.

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2018 << 6/2019 >> 2020
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 114

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 109


thoi trang cong so Hôm nay : 892

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 177045

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 23733739

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi