Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 12 năm 2017

Thứ hai - 12/02/2018 11:35
Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1 và 2 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 31/42 công trình mực nước hạ, 4/42 công trình mực nước dâng và 7/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,89m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q804020) và giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302BM1).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,09m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,86m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,20m; 2,32m và 4,38m tại huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh và huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 12/2017, có 32/42 công trình mực nước hạ, 3/42 công trình mực nước dâng và 7/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 17/26 công trình mực nước hạ, 2/26 công trình mực nước dâng và 7/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340) và giá trị dâng cao nhất là 0,43m tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q007030).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 33,72m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,79m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. . Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,47m; 5,04m và 5,78m tại huyện Tân Trụ - tỉnh Long An, huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 12/2017, có 19/26 công trình mực nước hạ, 1/26 công trình mực nước dâng và 6/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m ở huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh; quận 12 - TP Hồ Chí Minh.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 15/21 công trình mực nước hạ, 1/21 công trình mực nước dâng và 5/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,60m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,11m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q40903AM1).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,05m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,83m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,96m; 3,27m và 3,25m tại huyện Tân Trụ và huyện Vĩnh Hưng - Long An.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 12/2017, có 11/21 công trình mực nước hạ, 2/21 công trình mực nước dâng và 8/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,25m đến 1,00m tập trung ở huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai; TX Tây Ninh, huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 18/25 công trình mực nước hạ, 4/25 công trình mực nước dâng và 3/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,96m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Q22504Z) và giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404Z).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,27m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,81m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,32m; 5,17m và 7,72m tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang và huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa - tỉnh Long An.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 12/2017, có 16/26 công trình mực nước hạ và 10/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Chơn Thành - tỉnh Bình Phước; huyện Tân Uyên - Bình Dương ; huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 14/24 công trình mực nước hạ, 4/24 công trình mực nước dâng và 6/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,47m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,22m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,14m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ . Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,21m; 5,50m và 9,57m tại huyện Măng Thít - tỉnh Vĩnh Long và huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2018 có xu hướng dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 12/2017 , có 12/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/24 công trình mực nước hạ và 3/24 công trình mực nước dâng. 

Chi tiết Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 12 năm 2017 xin mời xem tại đây.
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
2018 << 2/2019 >> 2020
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 63

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 61


thoi trang cong so Hôm nay : 3369

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 155451

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 22672589

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi