Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 6 năm 2017

Thứ sáu - 11/08/2017 10:53
Sơ đồ mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước mặt - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Sơ đồ mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước mặt - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước. Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau: Trạm Phú Ninh thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Trạm An Thạnh thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, tỉnh Phú Yên; Trạm Nha Phu thuộc lưu vực sông Ba, tỉnh Khánh Hòa. Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được bố trí như sau: Trạm Ya Yun Hạ thuộc lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai; Trạm Đức Xuyên thuộc lưu vực sông Srê Pốk, tỉnh Đắk Lắk; Trạm Đại Ninh thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng; Trạm Cát Tiên thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Phú Ninh trong tháng 6 năm 2017 cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, trong tháng 6 năm 2017 chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. So với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước, chất lượng nước trên sông yên Thuận đo tại trạm Phú Ninh trong tháng 6 năm 2017 vẫn sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 337 cm, tăng 20 cm so với tháng trước, tăng 19 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 16 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm An Thạnh trong tháng 6 năm 2017 cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Nha Phu trong tháng 6 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu Tổng Coliform (ngày 1/6) vượt giá trị giới hạn B2 và NO2- vượt giá trị giới hạn (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Đầu tháng 6 năm 2017, chất lượng nước sông Dinh tại trạm Nha Phu bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai, nhưng đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện hơn (có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác). Chất lượng nước đo tại trạm Nha Phu tháng 6/2017 là tương đương so với chất lượng nước cùng kỳ năm 2016, nhưng có phần giảm so với tháng trước.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Tây Nguyên

Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20838 cm, tăng 2 cm so với tháng trước, tăng 39 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 20 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm. Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Ya Yun Hạ trong tháng 6/2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu TSS (ngày 1/6) vượt giá trị giới hạn B2 và NO2- (ngày 15/6) vượt GTGH (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, đầu tháng 6/2017 nước sông tại trạm YaYun Hạ bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai (nguyên nhân do một số chỉ tiêu như NO2-, và TSS cao). Đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện, có thể sử dụng sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Cho thấy chất lượng nước sông tại đây có xu hướng giảm so với tháng trước, nhưng so với tháng 6 năm 2016, chất lượng nước sông năm 6/2017 lại có chiều hướng tốt hơn.

Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô là 48690 cm, giảm 8 cm so với tháng trước, giảm 15 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 21 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên trong tháng 6 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu tổng TSS (ngày 2/6) vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). 

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, đầu tháng 6 năm 2017 nước sông tại trạm Đức Xuyên sử dụng được cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (TSS vượt giá trị giới hạn B2). Nhưng đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Điều đó cho thấy chất lượng nước tháng 6/2017 cải thiện hơn chất lượng nước tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước (trong tháng 5/2017 và tháng 6/2016, chất lượng nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai).

Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88039 cm, tăng 7 cm so với tháng trước, tăng 40 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 22 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đại Ninh trong tháng 6 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, tuy nhiên các chỉ tiêu TSS, tổng Coliform vượt giá trị giới hạn B2 và NO2- vượt GTGH (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). 

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, tháng 6 năm 2017 chất lượng nước sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12887 cm, tăng 101 cm so với tháng trước, tăng 132 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 92 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Cát Tiên Trong tháng 6 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu tổng Coliform (ngày 1/6) là vượt giá trị giới hạn B2 và chỉ tiêu NO2- (ngày 1/6) là vượt GTGH (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: đầu tháng 6 năm 2017 chất lượng nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai. Đến giữa tháng, chất lượng nước được cải thiện đáng kể, có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Điều đó cho thấy chất lượng nước tháng 6/2017 không thay đổi so với tháng trước và có cải thiện hơn so với chất lượng nước tháng 6/2016 (đầu tháng 6/2016, chất lượng nước sông tại đây sử dụng được cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến cuối tháng nước bị ô nhiễm nặng).

Chi tiết Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 6 năm 2017 xin mời xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: Dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2022 << 5/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 183

Máy chủ tìm kiếm : 122

Khách viếng thăm : 61


thoi trang cong so Hôm nay : 40955

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 1221522

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 49414709

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi