Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 7 năm 2018

Chủ nhật - 23/09/2018 09:05
Vùng Nam Trung Bộ hiện có 02 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau:
 
- Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011.
 
- Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011. 
 
Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và được được bố trí như sau:
 
- Trạm Ya Yun Hạ (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 1.150 km2; được quan trắc từ tháng 1 năm 2012;
 
- Trạm Đức Xuyên (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk, diện tích lưu vực khống chế là 980 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;
 
- Trạm Đại Ninh (tọa độ địa lý: 11043’ vĩ độ Bắc, 1080 22’ kinh độ Đông) được xây dựng ở bờ phải sông Đa Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.380 km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011;
 
- Trạm Cát Tiên (tọa độ địa lý: 11034’ vĩ độ Bắc, 107021’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Đồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.980 km2; được quan trắc từ tháng 2 năm 2012.
 
Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
 
Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh
 
Chế độ nước sông Yên Thuận biến đổi theo mùa; mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 8, mùa lũ từ tháng 9 đến hết tháng 12.
 
Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 7 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:
 
Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3155 cm, tăng 06 cm so với tháng trước.
 
Trong tháng 7 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 84,1*106 m3.
 
Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Phú Ninh cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).
 
Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.
 
Tài nguyên nước sông tại trạm An Thạnh
 
Chế độ nước sông Kỳ Lộ, sông Vét được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 8, mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12. Lũ thường xuất hiện dạng lũ đơn, cường suất trung bình.
 
Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 7 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:
 
Trên sông Kỳ Lộ, mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 320 cm, giảm 06 cm so với tháng trước, tăng 02 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 17 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
 
Trong tháng 7 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 167,1*106 m3.
 
Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm An Thạnh cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).
 
Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.
 
Trên sông Vét, Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên nhánh sông Vét tại trạm An Thạnh là 322 cm, giảm 06 cm so với tháng trước.
 
Trong tháng 7 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Vét chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 19,6*106 m3.
 
Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại vùng Tây Nguyên
 
Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ
 
Chế độ nước sông YaYun được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10. Lũ thường xuất hiện thất thường do chịu ảnh hưởng của thủy điện HMun tại đầu nguồn cách trạm 12 km đổ về, dạng lũ đơn, cường suất lớn, thời gian lũ ngắn.
 
Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 7 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:
 
Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20882 cm, tăng 23 cm so với tháng trước, tăng 06 cm so với tháng cùng kỳ năm.
 
Trong tháng 7 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Ya Yun chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Ya Yun Hạ khoảng 101,31*106 m3.
 
Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Ya Yun Hạ cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu NO2- vượt giá trị giới hạn (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).
 
Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông tại trạm YaYun Hạ có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước đã tốt hơn nhiều so với tháng trước.
 
Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên
 
Chế độ nước sông Ea Krông Nô được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dòng chảy ổn định, mực nước trong sông đôi khi biến đổi đột ngột là do chế độ xả nước của đập thủy điện Krông Nô 2 & Krông Nô 3 trên thượng nguồn cách trạm khoảng 45km và thủy điện Buôn Tua Srah ở phía hạ lưu cách trạm khoảng 20km.
 
Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 7 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:
 
Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48716 cm, giảm 10 cm so với tháng trước, tăng 05 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 33 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
 
Trong tháng 7 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 58,74*106 m3. 
 
Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu Tổng Coliform (ngày 01/7) vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).
 
Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy đầu tháng 7, nước sông bị ô nhiễm do chỉ tiêu Tổng Coliform tăng cao, từ giữa tháng chất lượng nước sông đã tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông đã tốt hơn nhiều so với tháng trước.
 
Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh
 
Chế độ nước sông Đa Nhim được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dạng lũ đơn, cường suất lớn, thời gian lũ ngắn.
 
Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 7 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:
 
Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88006 cm, tăng 09 cm so với tháng trước, giảm 51 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 10 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
 
Trong tháng 7 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Đa Nhim chảy qua mặt cắt ngang tại trạm quan trắc tại trạm Đại Ninh vào khoảng 21,5*106 m3.
 
Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đại Ninh cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu TSS (ngày 01/7), NO2- vượt giá trị giới hạn (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).
 
Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông đã bị suy giảm so với tháng trước.
 
Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên
 
Chế độ nước sông Đồng Nai được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dạng lũ đơn, cường suất lớn, thời gian lũ ngắn. 
 
Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 7 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:
 
Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12896 cm, tăng 71 cm so với tháng trước, giảm 77 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 18 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
 
Trong tháng 7 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Đồng Nai chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Cát Tiên vào khoảng 673,6*106 m3.
 
Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Cát Tiên cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).
 
Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng được cho mục đích tưới tiêu hoặc các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông đã bị suy giảm so với tháng trước.

Chi tiết kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 7 năm 2018 xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2019 << 9/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 28


thoi trang cong so Hôm nay : 2566

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 242260

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28967716

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi