Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 8 năm 2018

Thứ ba - 02/10/2018 17:21
Vùng Nam Trung Bộ hiện có 02 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3149 cm, giảm 06 cm so với tháng trước. Trong tháng 8 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 20,2*106 m3.Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Phú Ninh cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 324 cm, tăng 04 cm so với tháng trước, giảm 05 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 14 cm so với giá trị trung bình tháng 8 nhiều năm. Trong tháng 8 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 185,4*106 m3. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm An Thạnh cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Tây Nguyên

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20913 cm, tăng 31 cm so với tháng trước, tăng 16 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 40 cm so với giá trị trung bình tháng 8 nhiều năm. Trong tháng 8 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Ya Yun chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Ya Yun Hạ khoảng 140*106 m3. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Ya Yun Hạ cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông tại trạm YaYun Hạ có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước có phần tốt hơn so với tháng trước.

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48746 cm, tăng 30 cm so với tháng trước, tăng 49 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 57 cm so với giá trị trung bình tháng 8 nhiều năm. Trong tháng 8 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 92,3*106 m3. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu Tổng Coliform (ngày 01/8) vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy đầu tháng 8, nước sông bị ô nhiễm do chỉ tiêu Tổng Coliform tăng cao, từ giữa tháng chất lượng nước sông đã tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Chất lượng nước có phần giảm hơn so với tháng trước.

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88027 cm, tăng 21 cm so với tháng trước, giảm 45 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 04 cm so với giá trị trung bình tháng 8 nhiều năm. Trong tháng 8 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Đa Nhim chảy qua mặt cắt ngang tại trạm quan trắc tại trạm Đại Ninh vào khoảng 16,6*106 m3. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đại Ninh cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu NO2- vượt giá trị giới hạn (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy đầu tháng 8 chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Nhưng đến giữa tháng chất lượng nước giảm hơn do chỉ tiêu NO2- tăng cao và chỉ sử dụng được cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông có phần cài thiện hơn so với tháng trước.

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 13136 cm, tăng 240 cm so với tháng trước, tăng 127 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 161 cm so với giá trị trung bình tháng 8 nhiều năm. Trong tháng 8 năm 2018, tổng lượng nước trên sông Đồng Nai chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Cát Tiên vào khoảng 980*106 m3. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Cát Tiên cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông đã được cải thiện hơn so với tháng trước.

Chi tiết Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 8 năm 2018 xin mời xem Tại đây.

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi