Trang nhất » Tin tức - Sự kiện

Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019
Theo báo cáo Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2019, Sở đã tham mưu cấp, điều chỉnh, gia hạn 52 Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 16 Giấy phép xả thải; 05 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 10 giấy phép khai thác nước dưới đất; 12 giấy phép khai thác nước mặt; 05 giấy phép hành nghề khoan; 04 giấy phép gia hạn, điều chỉnh cấp lại.
Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019
Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, trong năm 2019 Sở đã thẩm định trình UBND tỉnh cấp tổng số 11 giấy phép về tài nguyên nước, trong đó 02 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 06 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019
Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bình Phước, trong năm 2019, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cấp 68 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm: 08 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 38 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; gia hạn 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; gia hạn, điều chỉnh 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 18 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; gia hạn 02 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019
Theo báo cáo của Sở TN&MT Bắc Ninh, trong năm 2019, Sở đã thẩm định trình UBND cấp tổng số 11 giấy phép về tài nguyên nước. Trong đó 10 giấy phép khai thác nước dưới đất; 01 giấy phép khai thác nước mặt.
Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019
Theo báo cáo của Sở TN&MT Bạc Liêu, trong năm 2019, Sở TN&MT đã thẩm định trình UBND cấp tổng số 31 giấy phép về tài nguyên nước. Trong đó, có 06 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 20 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất và 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019
Theo báo cáo của Sở TN&MT Nghệ An, trong năm 2019, Sở đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 18/2/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên nước chấp hành đúng các quy định của pháp luật .
Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019
Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2019, Sở tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện công tác cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước cho các tổ chức, cá nhân; phối hợp với các Sở ngành địa phương triển khai thực hiện kế hoạch số 5099/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 2/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2016-2020.
 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi