Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2015

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 10/2015, Bộ đã tiếp nhận 232 bộ hồ sơ, trong đó Văn phòng một cửa tại trụ sở Bộ tiếp nhận 208 bộ hồ sơ thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong số hồ sơ tiếp nhận tại trụ sở Bộ, có 65 hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên nước, 11 hồ sơ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, 132 hồ sơ lĩnh vực Môi trường và hơn 20 hồ sơ thuộc lĩnh vực Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đo đạc và Bản đồ.

Theo đó, Bộ đã xử lý xong và trả kết quả cho tổng số 96 hồ sơ. Số hồ sơ còn lại đang trong quá trình thẩm định và bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Tác giả bài viết: dwrm