Hà Nội: Phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: 8 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, 04 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 02 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 02 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông giữa các cấp; bãi bỏ 7 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT Hà Nội.
 
Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, danh mục các quy trình nội bộ liên thông giữa cấp xã và cấp huyện bao gồm: Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.
 
Danh mục quy trình nội bộ liên thông cấp xã, cấp huyện và cấp sở bao gồm: Thủ tục lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 1368/QĐ-UBND xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM