Ninh Thuận: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Trong tháng 5/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Theo Quyết định, danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận bao gồm 12 TTHC như sau:
 
1. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
 
2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
 
3.  Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
 
4. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
 
5. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/s; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích sử dụng khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm.
 
6. Gia hạn, điều chỉnh nội dung  giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/s; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích sử dụng khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm.
 
7. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.
 
8. Gia hạn, điều chỉnh nội dung  giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.
 
9. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
 
10. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
 
11. Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 
12. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.
 
Quyết định  cũng quy định cụ thể về thời hạn giải quyết, địa điểm thực hiện; phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Thuận.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2018 và thay thế Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố TTHC chuẩn hóa về lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Chi tiết Quyết định số 691/QĐ-UBND xin mời xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: dwrm