Bộ TN&MT thông tin về xây dựng Dự án trang trại chăn nuôi heo nái của Công ty TNHH MTV Phan Thị Trâm, tỉnh Đồng Nai

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có công văn số 5962/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng Dự án trang trại chăn nuôi heo nái của Công ty TNHH MTV Phan Thị Trâm.

Theo Bộ TN&MT, trong thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về trang trại chăn nuôi heo nái của Công ty TNHH MTV Phan Thị Trâm tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với quy mô lớn được xây dựng từ tháng 10 năm 2017 có vị trí nằm ngay gần sát mép nước hồ Trị An. Bộ TN&MT đã chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với Tổng Cục Môi trường kiểm tra thực tế làm việc với các cơ quan liên quan tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai về việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước trong quá trình triển khai xây dựng Dự án nêu trên.
 
Theo kết quả khảo sát sơ bộ tại hiện trường và làm việc với UBND huyện Định Quán và các cơ quan, đơn vị có liên quan cho thấy: Dự án có tổng diện tích 11,9 ha trong quá trình xây dựng và đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng. Trong đó, phạm vi đất của dự án có khoảng 3,2 ha nằm trong phạm vi lòng hồ Trị An và hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ Trị An (đến cao trình 65,4 m). Trong đó, có khoảng 1,7 ha nằm dưới mực nước dâng bình thường của hồ Trị An (62m). Như vậy, một phần không nhỏ phạm vi của Dự án nêu trên sẽ bị ngập khi hồ Trị An vận hành bình thường và có nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước của hồ. Bên cạnh đó, Dự án cũng chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có phương án phòng, chống ô nhiễm nguồn nước, phương án ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước,….
 
Để bảo vệ nguồn nước, bảo đảm an toàn trong việc cấp nước cho Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, môi trường, đất đai, nhất là việc đnahs giá tác động môi trường, việc bị ngập khi hồ Trị An vận hành bình thường và vận hành chống lũ công trình, phương án phòng, chống ô nhiễm, ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước,… các các quy định pháp luật khác có liên quan đến dự án; xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Tác giả bài viết: dwrm