Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2695/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Theo Quyết định, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2021 bao gồm: Lĩnh vực đất đai có 02 văn bản; lĩnh vực tài nguyên nước có 01 văn bản; lĩnh vực khoáng sản, địa chất có 3 văn bản; lĩnh vực môi trường có 7 văn bản; lĩnh vực đo đạc, bản đồ có 02 văn bản; lĩnh vực chung có 6 văn bản.
 
01 văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên nước hết hiệu lực toàn bộ là Thông tư số 47/2017/TT- BTNMT ngày 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 30/11/2021 do bị thay thế bởi Thông tư số 17/2021/TT - BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
 
Cũng theo Quyết định nêu trên, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 bao gồm: Lĩnh vực đất đai có 13 văn bản; lĩnh vực tài nguyên nước có 01 văn bản; lĩnh vực khoáng sản, địa chất có 01 văn bản; lĩnh vực môi trường có 2 văn bản; lĩnh vực khí tượng thủy văn có 01 văn bản; lĩnh vực chung có 3 văn bản.
 
01 văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên nước hết hiệu lực một phần kể từ ngày 15/5/2021 là Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại các khoản, Điều như sau: Điều 3; Điều 4; Khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 7; Điều 8; Điều 11; Điều 12; Điều 14; Phụ lục IV do bị sửa đổi, bổ sung bởi các một số khoản thuộc Điều 1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 
Chi tiết Quyết định số 2695/QĐ-BTNMT xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM