Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019

Ngày 26/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 757/QĐ-BTNMT về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xất sắc năm 2019.

Quyết định nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 162 tập thể thuộc Bộ vì đã hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2019.

Theo đó, Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị trực thuộc Cục: Văn phòng Cục Quản lý tài nguyên nước, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý khai thác nước mặt, Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước, Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước là các đơn vị vinh dự được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng danh hiệu Tập thể lao động xất sắc năm 2019.

Tác giả bài viết: DWRM