Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp ngày 4/6/2015

Hình ảnh giao lưu năm 2014

Hình ảnh giao lưu năm 2014

Ngày 4/6 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đợt 1 năm 2015 nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý và thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi tường tại địa phương, đặc biệt là về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, để buổi giao lưu trực tuyến đạt kết quả tốt, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các yêu cầu nêu tại công văn số 2075/BTNMT-VP ngày 26 tháng 5 nhằm  đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; đồng thời trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận và trả lời câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp gửi tới Hệ thống giao lưu trực tuyến; bố trí cán bộ am hiểu về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của đơn vị tham dự và có mặt đầy đủ tại các cầu truyền hình của Sở vào lúc 08h00 ngày 04/6/2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ để xử lý kịp thời. Số điện thoại liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và nội dung giao lưu qua tổng đài Bộ Tài nguyên và Môi trường: 04.37956868 số máy lẻ 2226, 1803 hoặc ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm cơ sở hạ tầng, Cục công nghệ thông tin, ĐT: 0903228496.
 

Tác giả bài viết: dwrm