Bộ Tài nguyên và Môi trường: Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 27/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản số 5887/BTNMT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của Cuộc thi. Khuyến khích và tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, thời gian cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia Cuộc thi.
 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, thông tin và đăng tải địa chỉ tham gia Cuộc thi (hpps://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn) trên trang Thông tin điện tử của đơn vị để thu hút đông đảo người tham gia Cuộc thi.
 
Thể lệ  và thông tin Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” xin mời xem Tại đây 
 

Tác giả bài viết: DWRM