Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 4/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây là tấm lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng chung tay góp sức, đóng góp ủng hộ để toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh  và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái với tinh thần “quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh”.

 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trân trọng cảm ơn tấm lòng và sự ủng hộ kịp thời của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn Bộ Tài nguyên Và Môi trường đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta.

Nguồn tin: thanhtra.com