CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2018

Bạn có biết 2/3 diện tích rừng trên thế giới đã bị suy giảm?

Bạn có biết 2/3 diện tích rừng trên thế giới đã bị suy giảm?

Năm 2018, Ngày Nước thế giới có chủ đề là “Nước với thiên nhiên” nhằm kêu gọi ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước, khuyến khích cộng đồng hiểu đúng mối quan hệ sống còn giữa nguồn nước và thiên nhiên từ đó thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp dựa vào tự nhiên để bảo vệ nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước ngọt.

Dưới đây là một số thông điệp Ngày Nước thế giới năm 2018Bạn có biết 2/3 diện tích rừng trên thế giới đã bị suy giảm?


 
Bạn có biết khoảng 1,9 tỷ người đang sinh sống ở những vùng khan hiếm nước?

 
Bạn có biết có tới 2/3 diện tích đất ngập nước tự nhiên đã biến mất từ năm 1900?


 
Bạn có biết nhiều di sản thế giới gắn với nước – từ máng dẫn nước kỳ vĩ đến những guồng nước tinh xảo?


 
Bạn có biết rằng lũ lụt, hạn hán và bão gây ảnh hưởng tới 4 tỷ người và gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đô la trong 25 năm qua?


 
Bạn có biết rằng hệ sinh thái đã tạo ra việc làm cho các ngành như giải trí, đánh bắt cá, lâm nghiệp và nông nghiệp?


 
Bạn có biết hàng năm có hơn 40 tỷ tấn đất phủ sa bị rửa trôi theo dòng nước?


 
Bạn có biết 2,1tỷ người không thể tiếp cận với dịch vụ cấp nước uống an toàn?


 
Bạn có biết 80% lượng nước thải trên thế giới chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn đang xả ra sông suối và đại dương?Làm thế nào chúng ta giảm thiểu lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm nước? Câu trả lời chính là tự nhiên, bằng việc ứng dụng các giải pháp sẵn có trong tự nhiên. 
 

Tác giả bài viết: dwrm (tổng hợp)