Chỉ đạo trực tuyến đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc trực tuyến

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc trực tuyến

Ngày 19/3, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe các đơn vị báo cáo về tình hình xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước (TNN). Tham dự cuộc họp có các đầu cầu trực tuyến tại các đơn vị: Cục Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Viện Khoa học tài nguyên nước, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến về tình hình xây dựng các Quy hoạch tài nguyên nước, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị theo nhiệm vụ được giao đã khẩn trương triển khai thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu cấp quốc gia; dữ liệu các lưu vực sông phục vụ lập các Quy hoạch tài nguyên nước.
 
Cụ thể, theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT, Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông (LVS) liên tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 (sông Đồng Nai; sông Ba; sông Vu Gia - Thu Bồn; sông Hương). Các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông còn lại do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện.


Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc trực tuyến
 
Đến nay, Cục đang tổ chức thu thập thông tin, số liệu, phục vụ xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia. Việc lập Quy hoạch tổng hợp LVS theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT sẽ được thu thập và cập nhật thông tin, số liệu ở từng địa phương trên LVS  lập quy hoạch. Riêng các tài liệu liên quan đến các LVS Bằng Giang - Kỳ Cùng, Sê San, Srepok, Hồng - Thái Bình, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cung cấp và kế thừa từ quy hoạch đang triển khai.
 
Đối với tài nguyên nước mặt phục vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia sẽ tính toán tổng lượng dòng chảy, lượng nước có thể khai thác sử dụng theo năm, theo mùa, theo tháng và có xét đến biến đổi khí hậu trên 13 lưu vực sông lớn và các lưu vực sông ven biển.
 
Đối với tài nguyên nước dưới đất sẽ kế thừa kết quả từ Dự án Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 trên toàn quốc.


Quang cảnh buổi làm việc tại đầu cầu Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia
 
Việc tính toán nhu cầu sử dụng nước của các ngành trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch của các ngành đã được phê duyệt. Trong trường hợp chưa có quy hoạch các ngành có sử dụng nước, việc dự báo nhu cầu sử dụng nước trong kỳ quy hoạch dựa vào các quy định về tiêu chuẩn sử dụng nước của các ngành.
 
Về nội dung phân vùng phục vụ lập Quy hoạch tổng hợp LVS, trong quy hoạch cấp quốc gia sẽ xem xét phương án phân chia các vùng trong từng LVS lập quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch tổng hợp LVS. Theo đó, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị được giao lập quy hoạch các lưu vực sông để thống nhất phương pháp và kết quả phân vùng trên các LVS cần lập quy hoạch để tổng hợp vào quy hoạch TNN Quốc gia.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước.  
 
Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước. Trong quá trình thực hiện cần tiến hành song song quá trình tham vấn và tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khoa học, khả thi và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Thứ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục làm đầu mối trong việc xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết công tác lập quy hoạch tài nguyên nước, trong đó có phân công nhiệm vụ tới từng đơn vị và theo dõi tiến độ thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định.

Tác giả bài viết: DWRM