Chuẩn bị xây dựng mô hình hỗ trợ ra quyết định các hồ chứa lưu vực sông Hồng - Thái Bình

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp trực tuyến.

Sáng nay 6/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe Cục Quản lý tài nguyên nước và một số đơn vị có liên quan báo cáo thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát việc vận hành của các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình”.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Thị Thu Linh cho biết, ngày 4 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1176/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát việc vận hành của các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình”. Dự án được phê duyệt trên cơ sở khoản vốn vay ưu đãi và một khoản cho vay không hoàn lại của của Chính phủ Ý dành cho Việt Nam để thực hiện dự án liên quan đến quản lý lưu vực sông.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp trực tuyến
 
Mục tiêu của dự án là đầu tư hạ tầng cơ sở các trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước nhằm hỗ trợ thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình thông qua tăng cường mạng lưới quan trắc việc vận hành theo thời gian thực và giám sát việc vận hành của các hồ chứa thủy điện; thiết lập hệ thống thông tin, công cụ hỗ trợ vận hành liên hồ chứa và đề xuất xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình.
 
Theo đó, Dự án sẽ tập trung thực hiện các nội dung chính như sau: Đầu tư xây dựng, nâng cấp và hiện đại hóa các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Đồng thời, thiết lập hệ thống thông tin, mô hình, công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ việc vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực và giám sát việc vận hành hồ; đề xuất xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực.
 
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Linh cũng cho biết, các trạm được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, hiện đại hóa lắp đặt các thiết bị quan trắc lưu lượng, mực nước, mưa và độ mặn nhằm cung cấp số liệu liên tục và cập nhật về các đặc trưng mưa, độ mặn, diễn biến tài nguyên nước, số liệu vận hành xả của các hồ và trên lưu vực. Công tác quản lý, vận hành được hiện đại hóa.
 
Cùng với đó, dự án sẽ thiết lập hệ thống thông tin, mô hình, công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ việc vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực và giám sát việc vận hành hồ; đề xuất xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực. Hạng mục này sẽ đầu tư thiết lập các mô hình, phần mềm dự báo lũ, cạn, phần mềm vận hành hồ theo thời gian thực; hệ thống thu thập số liệu từ các trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước, mưa và độ mặn; bộ công cụ, phần mềm quản lý, chia sẻ thông tin dữ liệu; hệ thống máy tính hiệu năng cao phục vụ việc chạy các mô hình dự báo, mô hình hỗ trợ ra quyết định.


Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Thị Thu Linh báo cáo tại cuộc họp trực tuyến
 
Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, Cục Quản lý tài nguyên nước đang triển khai lựa chọn đơn vị thực hiện khảo sát kỹ thuật, khảo sát địa hình, đo vẽ bình đồ, mặt cắt khu vực các trạm quan trắc; đang thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành và trình Bộ xem xét phê duyệt và hoàn thiện Hồ sơ Văn kiện Dự án gửi Bộ Tài chính để thẩm định và trình Chính phủ quyết định đàm phán việc ký kết thỏa thuận vốn vay.
 
Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Linh cũng đã báo cáo kết quả rà soát và tổng hợp về các vị trí xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa trạm, lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát các trạm khí tượng thủy văn hiện có, Quy hoạch mạng quan trắc tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. Trên cơ sở rà soát, Cục cũng kiến nghị Lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan xem xét, sớm phê duyệt danh mục các trạm quan trắc dự kiến đầu tư; Vụ hợp tác Quốc tế chủ trì rà soát trình tự thủ tục ký kết thỏa thuận vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại của Dự án; Vụ kế hoạch-Tài chính rà soát trình tự thủ tục và sự phù hợp về Dự án đầu tư; bố trí nguồn kinh phí cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Cục Quản lý tài nguyên nước cũng dự kiến Tổng Cục Khí tượng thủy văn (KTTV) là đơn vị tiếp nhận, quản lý và vận hành mạng lưới trạm sau khi hoàn thành.
 
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm các vấn đề của dự án. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã có ý kiến thêm về các vị trí xây mới, nâng cấp, hiện đại hóa trạm, lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát các trạm thủy văn, tài nguyên nước, đo mưa; đồng ý với kiến nghị của Cục Quản lý tài nguyên nước là tiếp nhận, quản lý và vận hành mạng lưới trạm sau khi hoàn thành và khi được lãnh đạo Bộ giao. “Trong quá trình thực hiện dự án, cần có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Bộ, học tập kinh nghiệm từ các dự án khác đã được triển khai nhằm đạt được mục tiêu, hiệu quả dự án” - Ông Cường đề nghị.


Viện trưởng Viện khoa học tài nguyên nước Dương Hồng Sơn phát biểu góp ý tại cuộc họp
 
Đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế cũng cho biết, Vụ sẽ phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước rà soát trình tự thủ tục để đảm bảo đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của phía nhà tài trợ.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, hiện nay chủ trương của Chính phủ là tiết kiệm, giảm các nguồn chi từ ngân sách nhà nước, dành nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Do vậy, khi có nguồn lực đầu tư như dự án này cần phải rất chú trọng, thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất. Tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước lập bảng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, có xét tới các thủ tục từ phía Việt Nam và phía Chính phủ Ý để có sự phù hợp, tương đồng với nhau nhằm thuận lợi khi triển khai dự án.
 
Thứ trưởng cũng nhất trí với đề xuất của Cục Quản lý tài nguyên nước về việc lược bỏ không thực hiện đầu tư những trạm bị trùng lắp, bổ sung các vị trí xây mới, nâng cấp, hiện đại hóa trạm, lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát các trạm thủy văn, tài nguyên nước, đo mưa trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi triển khai thực hiện dự án. 

Tác giả bài viết: DWRM