Cục Quản lý tài nguyên nước: Bàn giao giếng khoan tại đảo Hòn Lớn, tỉnh Kiên Giang

Các giếng khoan được đổ bệ bê tông và có ống nắp thép bảo vệ gắn biển công trình

Các giếng khoan được đổ bệ bê tông và có ống nắp thép bảo vệ gắn biển công trình

Ngày 21/12, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang tổ chức bàn giao các giếng khoan nghiên cứu trên đảo Hòn Lớn thuộc xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang thuộc dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các Đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”.

Tại buổi lễ bàn giao, đại diện Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước (đơn vị thực hiện dự án) thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu kỹ thuật 04 giếng khoan, bao gồm: Bản vẽ cột địa tầng và kết cấu giếng khoan của từng giếng; Bảng tổng hợp thông số bơm hút nước thí nghiệm từng giếng khoan; Bảng kết quả phân tích chất lượng nước của từng giếng cho Ủy ban nhân dân xã An Sơn, huyện Kiên Hải quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương.
 
Đại diện Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước cho biết, Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các Đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt năm 2016. Dự án này là một trong những dự án thành phần thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” đã được phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 47).
 
Mục tiêu của Dự án nhằm đánh giá chi tiết về số lượng, chất lượng nước dưới đất, nước mặt, nước mưa đối với các đảo đã được Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020, làm cơ sở cho việc xây dựng công trình cấp nước cho các Đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, việc thực hiện dự án cũng làm cơ sở để tạo lập các thông tin, dữ liệu và đề xuất phương án khai thác, sử dụng nước trên các đảo.


Các giếng khoan được đổ bệ bê tông và có ống nắp thép bảo vệ gắn biển công trình
 
Triển khai thực hiện dự án nêu trên, Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước đã tiến hành khoan 04 lỗ khoan trên đảo Hòn Lớn với chiều sâu mỗi lỗ khoan là 50m. Kết quả bơm hút nước thí nghiệm cho thấy lưu lượng khai thác dao động từ 1,22-1,41 l/s (tương ứng 105-122 m3/ngày đêm). Kết quả quan trắc chất lượng nước tại 04 giếng khoan cho thấy chất lượng khá tốt, đảm bảo cho việc sử dụng cấp nước sinh hoạt cho gần 5000 dân cư trên đảo.
 
Kết quả thực hiện này đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập được bộ cơ sở tài liệu về tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng, địa phương. Đặc biệt, đối với một số đảo có khó khăn về nguồn nước, việc đánh giá được số lượng, chất lượng về tài nguyên nước, cung cấp các cơ sở khoa học về nước dưới đất, nước mặt sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên các đảo. 

Tác giả bài viết: DWRM