Cục Quản lý tài nguyên nước: Phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2022

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục Quản lý tài nguyên nước vừa ban hành công văn số 813/TNN-VP gửi các đơn vị trực thuộc Cục về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2022.
 

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”. 


 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và thông điệp, chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2022, Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức phổ biến thông điệp, chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2022; tổ chức các hoạt động tuyên truyền và lồng ghép hưởng ứng các chuỗi sự kiện tài nguyên và môi trường như: Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-8/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022...
 
Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước tăng cường tuyên truyền, truyền thông trên trang thông tin điện tử của Cục về chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2022; chú trọng tuyên truyền về các thông điệp, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước.
 


 

Tác giả bài viết: DWRM