Cục Quản lý tài nguyên nước họp với Ngân hàng thế giới về hỗ trợ triển khai Quy hoạch tài nguyên nước

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 21/2 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm trao đổi, thảo luận về hợp tác hỗ trợ thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên nước tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà và đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc Cục.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó tập trung vào hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên nước tại Việt Nam; hỗ trợ thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và thực thi Luật tài nguyên nước; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước; phục hồi dòng sông và thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào công tác quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam;…


Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, trong thời gian qua, với sự đồng hành và hỗ trợ của WB, khung pháp lý về tài nguyên nước đã dần được hoàn thiện; đặc biệt, Việt Nam đã xây dựng thành công Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia (Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050). Đây là một văn bản có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng điều hòa, phân bổ tài nguyên nước đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) tại Việt Nam. Quy hoạch tài nguyên nước là quy hoạch tổng hợp, hướng tới quản lý, sử dụng, phát triển bền vững, tổng hợp, thống nhất theo lưu vực sông, liên vùng, liên tỉnh; mọi nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội phải phù hợp với chức năng và khả năng đáp ứng của nguồn nước, nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, hợp lý, đa mục tiêu, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái thủy sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia;…

Tại cuộc họp, Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cũng đề nghị WB tiếp tục xem xét, hỗ trợ Bộ TN&MT hiện thực hóa các mục tiêu của Quy hoạch tài nguyên nước; thực thi Luật tài nguyên nước. Bên cạnh đó, WB có thể giúp Việt Nam phát triển ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước để xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định, nhằm đưa quản lý hành chính sang quản lý số, đảm bảo việc vận hành theo thời gian thực.


Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Cục trưởng Châu Trần Vĩnh, hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên nước “sống, đầy đủ” sẽ quyết định tới việc giải quyết bài toán khủng hoảng cận kề về tài nguyên nước tại Việt Nam mà như WB đã nhận định là “quá nhiều, quá bẩn và quá ít”. “Chúng tôi mong muốn trong 10 tới sẽ làm tốt bài toán về xử lý nước ô nhiễm, phục hồi các dòng chảy của các con sông, chống lãng phí nước và điều hòa, phân bổ  nước cho các ngành trên cơ sở ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên nước” - Cục trưởng Châu Trần Vĩnh chia sẻ.


Bà Halla Quaddumi - Chuyên gia cao cấp kinh tế nước WB phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Halla Quaddumi - Chuyên gia cao cấp kinh tế nước WB đánh giá cao các kết quả về công tác quản lý tài nguyên nước của Việt Nam đã đạt được, những kết quả đạt được được thể hiện bằng các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua.

Chia sẻ thêm về các hoạt động và khả năng hỗ trợ Việt Nam trong công tác quản lý tài nguyên nước, bà Halla Quaddumi cho biết, trên cơ sở đề xuất tại buổi làm việc, WB sẽ cân nhắc các nguồn lực để hợp tác với Bộ TN&MT quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên nước trong thời gian tới. Hiện nay, WB đã có một nhóm công tác nội bộ để xây dựng chương trình về số hóa, vì vậy, có thể giúp Bộ TN&MT chuyển đổi số ngành nước. Về giải quyết ô nhiễm nguồn nước, WB cũng có chương trình hỗ trợ về kinh tế tuần toàn trong tài nguyên nước, sẵn sàng giúp Việt Nam quản lý tốt hơn chất lượng nước.
 

Tác giả bài viết: DWRM