Đảm bảo nhu cầu sử dụng nguồn nước cho hạ du hệ thống Vu Gia - Thu Bồn

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 12/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn 6228/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan về việc đảm bảo nhu cầu sử dụng nguồn nước cho hạ du hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nêu rõ, trên cơ sở rà soát tình hình vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015), Bộ TN&MT thấy rằng: Hiện nay mặc dù đang trong thời kỳ cuối mùa lũ nhưng mực nước các hồ chứa đều đang ở mức rất thấp và đã xấp xỉ mực nước chết (MNC). Cụ thể: hồ A Vương là 340,5m cao hơn MNC 0,5m; hồ Đắk Mi 4 là 239,6m, thấp hơn MNC là 0,4m; hồ Sông Bung 4 là 209,6m, cao hơn MNC 4,6m và thấp hơn MNDBT là 12,9m; hồ Sông Tranh 2 là 146,6m, cao hơn MNC là 6,6m, thấp hơn MNDBT khoảng 28,4m. Do đó, tình trạng thiếu nước ở hạ du ngay trong mùa lũ năm 2018 đã và đang xảy ra với diễn biến phức tạp và khó lường.
 
Đồng thời, theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn các tháng cuối năm thì lượng mưa trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%. Vì vậy, nguy cơ các hồ chứa này không đảm bảo mực nước tối thiểu vào đầu mùa cạn là rất cao.


 
Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tình trạng thiếu nước ở hạ du như hiện nay, đồng thời bảo đảm các hồ chứa đủ nước cấp cho các hạ du trong mùa cạn năm 2019, Bộ TN&MT đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước rà soát cụ thể yêu cầu sử dụng nước dưới hạ du các hồ, chủ động xây dựng, bố trí kế hoạch, thời gian lấy nước cụ thể, phù hợp với lịch vận hành của các hồ chứa theo quy định của quy trình nhằm sử dụng hiệu quả và tránh lãng phí nguồn nước;

Theo Công văn trên, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng và Quảng Nam thực hiện ngay việc đóng kín các đập dâng An Trạch, Thanh Quýt, Bầu Nít và Hà Thanh (trừ trường hợp có lũ), đặc biệt là đập dâng An Trạch để bảo đảm việc khai thác nước từ Trạm bơm An Trạch nhằm cấp đủ nước cho thành phố Đà Nẵng;
 
Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng khai thác tối đa nguồn nước từ đập dâng An Trạch trong trường hợp nguồn nước tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn. Trường hợp không đủ nước khai thác từ đập An Trạch, căn cứ lượng nước về hồ và hiện trạng mực nước của các hồ, trong phạm vi thẩm quyền, chỉ đạo hồ Đắk Mi 4 (theo quy định tại Điều 11 của Quy trình vận hành liên hồ chứa) và các hồ chứa A Vương, Sông Bung 4 xả nước về hạ du với lưu lượng phù hợp để bảo đảm cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng;
 
Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dòng chảy trên sông, dòng chảy đến hồ, đảm bảo việc vận hành các hồ chứa, hạ du theo đúng quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ, trường hợp không xảy ra mưa, lũ thì ưu tiên việc tích nước các hồ chứa để đảm bảo đủ nước cấp an toàn cho mùa cạn năm 2019. Đồng thời, xây dựng phương án khai thác nước, sử dụng nước tiết kiệm và có phương án khai thác, sử dụng các nguồn nước thay thế. 
 
Đối với các chủ hồ A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2: tuân thủ quy định vận hành trong mùa lũ, trường hợp không có lũ, ưu tiên việc tích nước các hồ chứa, phấn đấu đảm bảo mực nước tối thiểu của hồ chứa vào đầu mùa cạn năm 2019. Trường hợp xảy ra tình trạng thiếu nước ở hạ du, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng để điều tiết, xả nước các hồ chứa cho phù hợp, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả trên cơ sở phù hợp với thực trạng nguồn nước hiện có của các hồ.
 
Đối với Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng: Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin thường xuyên về chất lượng nguồn nước cho các chủ hồ chứa nêu trên và theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước tại đập An Trạch, sông Cầu Đỏ và tình hình vận hành của các hồ chứa phía thượng lưu để có kế hoạch lấy nước từ đập An Trạch và sông Cầu Đỏ cho phù hợp, đảm bảo sử dụng nguồn nước điều tiết từ các hồ chứa hiệu quả, tránh lãng phí nước;
 
Trường hợp nước sông Cầu Đỏ tại vị trí khai thác bị nhiễm mặn không thể khai thác thì phải chủ động thực hiện việc bơm nước từ đập dâng An Trạch về hồ điều tiết (theo quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 2176/GP-BTNMT ngày 5/7/2018) để xử lý, đảm bảo cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng.

Tác giả bài viết: dwrm