Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ lưu và báo cáo tình hình vận hành, thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tại công trình thủy điện Thác Giềng 1

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Trong thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng có nêu việc công trình thủy điện Thác Giềng 1 tích nước vận hành dẫn đến đoạn sông Cầu từ Hòa Mục tới thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới nhiều đoạn lộ rõ một phần lòng sông vì cạn nước, không có dòng chảy và ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt ở hạ du.

Ngày 26/2, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 352/TNN-NM gửi Công ty Cổ phần Sông Đà Bắc Kạn Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ lưu và báo cáo tình hình vận hành, thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
 
Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện ngay việc vận hành xả nước về hạ du đảm bảo nguồn nước cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và yêu cầu về dòng chảy tối thiểu theo quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường Cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.
 
Đồng thời báo cáo bằng văn bản việc thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đặc biệt là việc đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu và lắp đặt thiết bị quan trắc giám sát tự động, trực tuyến theo quy định của Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017) kèm theo thông tin vận hành từ ngày 01/02/2021 đến nay và việc điều chỉnh Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của công trình theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 (theo công văn số 2081/TNN-NM ngày 15/9/2020 của Cục Quản lý tài nguyên nước) và gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước (số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; email: pqlnuocmat@gmail.com; điện thoại: 0243.7957271) trước ngày 05/3/2021.