Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì Hội nghị

Ngày 19/6, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng; Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thuộc các Bộ, ngành và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết: Là một trong các tỉnh nằm ở cuối nguồn sông Mê Công, Tiền Giang đã và đang phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực và thách thức do biến đổi khí hậu và sự gia tăng sử dụng nguồn nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công. Đây thực sự là những thách thức đáng lo ngại nhất đối với tỉnh Tiền Giang nói riêng và đối với đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Những tác động này đã làm cho đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam có thời điểm thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống người dân, gây thiệt hại kinh tế không hề nhỏ như đã từng xảy ra trước đây và nhất là vào năm 2016.

Ông Lê Văn Hưởng cho biết thêm: Với nhận thức sâu sắc “Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá”, có vai trò to lớn đối với cuộc sống nhưng đang có nguy cơ cạn kiệt và suy thoái, tỉnh Tiền Giang đã xác định việc đảm bảo nguồn nước là điều kiện tiên quyết, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
“Để góp phần bảo vệ đồng bằng, bảo vệ lưu vực, bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên, và quan trọng nhất là phải bảo vệ được nguồn tài nguyên nước, duy trì sinh kế bền vững cho người dân trong vùng, tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 28/3/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, trong đó đẩy mạnh Chương trình truyền thông về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp chặt chẽ với lực lượng tìm kiếm cứu nạn để chủ động ứng phó khi có tình huống cấp bách xảy ra; chủ động chuẩn bị các phương án, điều kiện phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai;
 
Xác định phải hoàn thiện công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL; nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo về tài nguyên và môi trường. Cập nhật, công bố định kỳ kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng liên quan đến vùng, tỉnh phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch, điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Từng bước xây dựng các bản đồ nguy cơ ngập lụt, xâm nhập mặn theo kịch bản nước biển dâng của tỉnh Tiền Giang đến cấp xã, nhất là vùng ven biển để có các biện pháp thích ứng và ứng phó phù hợp. Chủ động di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, bão và có nguy cơ sạt lở đất;

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng phát biểu tại Hội nghị
 
Xây dựng cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo ba trọng tâm: cây ăn quả - thủy sản - lúa gạo gắn với các tiểu vùng sinh thái, trong đó coi cây ăn quả là sản phẩm chủ lực. Xây dựng cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý, bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hoá, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chú trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ cho kinh tế nông nghiệp;…
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam khẳng định: “Nghị quyết 120/NQ-CP mang tầm chiến lược tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, giữ trọn con đường phát triển cho ĐBSCL thích ứng với các điều kiện biến đổi khí hậu cũng như là các tác động của sự phát triển kinh tế. Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ nhận thức chung của toàn xã hội về các thách thức, tư duy phát triển bền vững ĐBSCL đã có nhiều chuyển biến rất lớn, tích cực về nhận thức. Song, mặt tiêu cực, tổn thương đối với ĐBSCL vẫn còn chưa được khắc phục.

Quang cảnh Hội nghị 
 
Chính vì vậy cần khẳng định vị trí chức năng nhiệm vụ đối với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Trong đó, các hoạt động liên quan như ngoại giao với các quốc gia thượng nguồn tham vấn về các đề sử dụng nước hợp lý thông qua các tham vấn kỹ thuật thủy điện trên các dòng chính sông Mê Công. Cập nhật liên quan đến các nguy cơ giải pháp toàn diện.”
 
Theo Bộ trưởng, vấn đề hiện nay của ĐBSCL là cơ quan nào đóng vai trò điều phối để tập hợp lực lượng và có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề lớn như phối hợp liên vùng, kết nối vùng, giải quyết các đề án dự án: quy hoạch, hạ tầng với tầm nhìn dài hạn. 
 
Tại Hội nghị, ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã báo cáo tình hình hoạt động và Chương trình công tác của UBSMCVN năm 2019.
 
Ông Lê Đức Trung cho biết: Nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được triển khai trong bối cảnh Hợp tác Mê Công có nhiều yếu tố thuận lợi. Ủy hội sông Mê Công quốc tế đang giai đoạn triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2016-2020, Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, các chiến lược phát triển ngành (phát triển và quản lý thủy sản, thích ứng biến đổi khí hậu), và đặc biệt là Tuyên bố chung Siêm Riệp nhằm tái khẳng định cam kết chính trị cao nhất của các quốc gia thành viên trong tăng cường thực hiện hiệu quả Hiệp định Mê Công 1995. Bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình hợp tác Mê Công vẫn có những diễn biến khó khăn, phức tạp. Trên lưu vực, các quốc gia thượng lưu vẫn tiếp tục đẩy nhanh xây dựng các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công và chuẩn bị triển khai các dự án chuyển nước dòng chính.

Ông Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động và Chương trình công tác của UBSMCVN năm 2019
 
6 tháng đầu năm, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ “Báo cáo đánh giá đề xuất các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả Hiệp định Mê Công, phát huy vai trò của Việt Nam tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế và tăng cường hợp tác trong quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước sông Mê Công” nhằm thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hoàn thiện Đề án kiện toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trên cơ sở ý kiến các Bộ, ngành và địa phương, và hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện theo các ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
 
Tổ chức thực hiện tham vấn cho Dự án thủy điện dòng chính Pắc Lay của Lào, hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả tham vấn Dự án thủy điện dòng chính Pắc Lay theo quy định.
 
Trong công tác phối hợp với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã tổ chức thực hiện Tuyên bố Siêm Riệp và Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016-2020 và các kiến nghị của đợt đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Chiến lược.
 
Hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2018; Tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng lần thứ 25 và Phiên họp lần thứ 23 với các Đối tác Phát triển của Ủy hội (tháng 11/2018).
 
Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, và các Chiến lược ngành về phát triển và quản lý thủy sản, thích ứng biến đổi khí hậu.
 
Tiếp tục tăng cường thực hiện các Thủ tục sử dụng nước, nâng cao hiệu quả mạng giám sát thủy văn của Ủy hội và đẩy mạnh công chuyển giao các chức năng chủ chốt về quản lý lưu vực sông về cho quốc gia thực hiện.
 
Tiếp tục tăng cường các hoạt động hơp tác với các Đối tác Phát triển, các Đối tác Đối thoại và các bên có liên quan.
 
Về chương trình công tác năm 2019, ông Lê  Đức Trung cho biết: Ủy ban tiếp tục theo sát tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên Lưu vực sông Mê Công, triển khai các hoạt động tham vấn và đánh giá tác động, kịp thời báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Tăng cường tham gia các tiếp xúc song phương cấp cao với các quốc gia trong Lưu vực sông Mê Công.
 
Ủy ban cũng sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội nhiệm kỳ 2019 nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác vùng Mê Công; Tiếp tục phối hợp với các quốc gia thành viên tổ chức thực hiện kết quả của Hội nghị Cấp cao lần thứ ba Uỷ hội sông Mê Công quốc tế; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội sông Mê Công quốc tế giai đoạn 2016-2020, Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, và các kiến nghị của đợt đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Chiến lược.
 
Thúc đẩy các hoạt động hợp tác của Ủy hội, bao gồm: Nâng cấp mạng quan trắc tài nguyên nước và môi trường xuyên biên giới; Tăng cường cảnh báo, dự báo lũ, hạn; Hoàn thiện và thực hiện Hướng dẫn về thiết kế các đập thủy điện trên dòng chính, Hướng dẫn đánh giá tác động xuyên biên giới; và Tăng cường hợp tác với các Đối tác đối thoại và Đối tác Phát triển.
 
Tiếp tục phối hợp với các quốc gia thành viên thực hiện Tuyên bố chung của Ủy hội sông Mê Công quốc tế về tham vấn cho Dự án thủy điện Pắc Beng và Pắc Lay của Lào và các Kế hoạch hành động chung thực hiện tham vấn.
 
Tại Hội nghị, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng đã báo cáo Kết quả tham vấn Dự án thủy điện dòng chính Pắc Lay; Đánh giá đề xuất các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả Hiệp định Mê Công, phát huy vai trò của Việt Nam tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế và tăng cường hợp tác trong quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước sông Mê Công (Nhiệm vụ trong Nghị quyết số 120/NQ-CP).
 
 

Tác giả bài viết: Thúy Hằng – Khương Trung

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn