Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước tại khu vực miền Nam

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị

Tiếp theo Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước tại khu vực miền Trung vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại TP. Đà Nẵng, chiều ngày 15/9 tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị tại khu vực miền Nam với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tài nguyên nước thuộc các Sở TN&MT các tỉnh, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc xác định, thu, nộp, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thuộc khu vực miền Nam. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trình tự, thủ tục tính, thẩm định, phê duyệt hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; giới thiệu yêu cầu kỹ thuật đối với việc thành lập các trạm khí tượng thủy văn phục vụ việc vận hành hồ chứa.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu cũng bày tỏ sự nhất trí đối với các nội dung được phổ biến, hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Để triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, đại diện Sở TN&MT tỉnh Long An cũng đề nghị hướng dẫn phân loại cây công nghiệp dài ngày đối với nội dung “khai thác nước dưới đất để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20m3ngày đêm trở lên” (điểm b khoản 2 Điều 3); làm rõ việc có thành lập  hội đồng thẩm định hay do phòng chuyên môn thực hiện đối với nội dung “Sở TN&MT có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, điều chỉnh đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND cấp tỉnh” (điểm a khoản 2 của Điều 16). Một số đại biểu khác cũng đề nghị làm rõ hơn chế tài xử phạt đối với trường hợp chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 
Tại Hội nghị, đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đã trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi khác liên quan đến Nghị định số 82/2017/NĐ-CP; và trình tự, thủ tục tính, thẩm định, phê duyệt hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Quang cảnh Hội nghị
 

Tác giả bài viết: DWRM