Họp Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chiều ngày 16/5, Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức cuộc họp đánh giá công nhận sáng kiến cấp Bộ và cấp Toàn quốc của các cá nhân thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng sáng kiến của Bộ.

Báo cáo về tình hình thẩm định hồ sơ, xét công nhận, ông Vũ Minh Sơn, Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ đã cho biết: Trong năm qua, Thường trực Hội đồng đã nhận được 286 sáng kiến của 141 cá nhân tới. Nhìn chung các sáng kiến cơ bản đáp ứng được các tiêu chí đề ra theo Quyết định 797/QĐ-BTNMT ngày 7/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt có nhiều sáng kiến đã đưa các giải pháp mới, sáng tạo, thiết thực được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, cũng như mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với toàn quốc. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số hồ sơ sáng kiến cần tiếp tục hoàn thiện thêm như chưa nêu rõ được tác động, phạm vi ảnh hưởng…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận sâu về các tiêu chí, phân tích, đánh giá tính mới, tính khoa học, tính thực tiễn, tính hiệu quả cũng như tính lan tỏa của các sáng kiến được đề xuất.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao các sáng kiến trình Hội đồng. “Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như Hội đồng rất mong nhận được nhiều sáng kiến hơn nữa của các đơn vị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường cũng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với đất nước” – Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng xem xét, đánh giá các sáng kiến dựa trên các tiêu chí xét công nhận sáng kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chú trọng tới phạm vi, mức độ ảnh hưởng, hiệu quả của từng sáng kiến đối với công tác quản lý nhà nước của ngành. Từ đó, xét công nhận các sáng kiến cấp Bộ, cấp Toàn quốc. “Bên cạnh những sáng kiến lớn mang tính toàn quốc, cần quan tâm đến những sáng kiến nhỏ của các cán bộ công chức người lao động, nhưng thiết thực với ngành và có sức lan tỏa lớn” – Thứ trưởng nói.

Toàn cảnh cuộc họp
 
Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ sáng kiến. Lưu ý các hồ sơ sáng kiến phải cụ thể, rõ ràng, nêu bật được tính hiệu quả cũng nhưng tác động lớn đến ngành và xã hội. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổng hợp xin ý kiến các thành viên Hội đồng trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt. Việc xét chọn hồ sơ sáng kiến phải đảm bảo đúng quy định, công tâm, khách quan, chất lượng.
Tiêu chí đánh giá sáng kiến
 
(Theo Đìều 2, Quyết định 797/QĐ-BTNMT ngày 7/4/2016)
 
1. Các trường hợp chung:
 
Sáng kiến trong hoạt động ngành tài nguyên và môi trường là các giải pháp quản lý, kỹ thuật, tác nghiệp hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có tính mới trong phạm vi cơ sở, đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, được tổ chức công nhận và không thuộc các đối tượng bị loại trừ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến.
 
Sáng kiến cấp toàn quốc là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, có khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với toàn quốc;
 
Sáng kiến cấp bộ là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, có khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với ngành tài nguyên và môi trường.
 
2. Một số trường hợp cụ thể sau đây là sáng kiến cấp bộ hoặc sáng kiến cấp toàn quốc tùy theo mức độ, khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả: 
 
a) Những phát minh, sáng kiến đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ hoặc được Hội đồng xét tặng các Giải thưởng về khoa học và công nghệ công nhận.
 
b) Ý kiến chỉ đạo có phạm vi ảnh hưởng lớn.
 
c) Chủ trì, hoặc thành viên có nhiều đóng góp một trong các công việc: (i) xây dựng một văn bản quy phạm pháp pháp luật đã được ban hành; (ii) xây dựng một văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đã được ban hành; (iii) thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã được nghiệm thu đạt kết quả; (iv) xây dựng một đề án hoặc một dự án đã được phê duyệt.
 

Nguồn tin: Monre.gov.vn