Họp hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Sáng ngày 18/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước - Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, hiện nay nước ta có 108 lưu vực sông với khoảng 3.450 sông, suối tương đối lớn. Tổng lượng nước mặt trung bình năm khoảng 830-840 tỷ m3 được tập trung chủ yếu trên 9 lưu vực sông lớn, bao gồm: Hồng - Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn, Ba, Đồng Nai và sông Cửu Long. Tuy nhiên, khoảng 63% nguồn nước mặt (tương ứng với 520 tỷ m3) đến từ nước ngoài, chỉ có gần 310 tỷ m3 mỗi năm được sản sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng trữ lượng tiềm năng nguồn nước dưới đất khoảng 63 tỷ m3/năm. 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, cũng như nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, nước ta đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến nguồn nước. Tài nguyên nước ở nhiều nơi suy giảm nghiêm trọng; tình trạng lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặt, nước biển dâng, triều cường, sạt, lở bờ sông, biển ngày càng trầm trọng...; Sức ép của phát triển kinh tế -xã hội, tăng dân số, đô thị hóa đã và đang làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước, phát sinh những mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng, tài nguyên nước trên một số lưu vực sông đang đứng trước nguy cơ suy thoái, ô nhiễm. Biến đổi khí hậu cũng đã và đang tác động mạnh mẽ đến tài nguyên nước.
 
Ông Châu Trần Vĩnh cũng chia sẻ, tài nguyên nước Việt Nam và công tác quản lý tài nguyên nước hiện nay đã và đang đứng trước những vấn đề lớn sau: Tài nguyên nước mặt phân bổ không đều theo cả không gian và thời gian; Phụ thuộc vào nguồn nước đến từ quốc tế; Thiếu nước trong mùa khô; Khai thác quá mức tài nguyên nước trong mùa khô; Gia tăng nhu cầu sử dụng nước; Mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước; An ninh nguồn nước đang bị đe dọa; Ô nhiễm nguồn nước; Bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu; Thiếu quy hoạch tài nguyên nước; Hiệu suất sử dụng nước thấp.
 
Theo đó, mục tiêu của nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là phải xác định được các mục tiêu cơ bản, có tính chất chủ đạo, xuyên suốt trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước (điều hòa, phân bổ tài nguyên nước), bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống các tác hại do nước gây ra thời kỳ 2021- 2030, đồng thời phải xác định được tầm nhìn đến năm 2050 đối với tài nguyên nước của quốc gia.


Quang cảnh cuộc họp
 
Cụ thể, phải xác định được các mục tiêu, định hướng cơ bản về khai thác, sử dụng, bảo về TNN và phòng, chống các tác hại do nước gây ra thời kỳ 2021 - 2030 đối với nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất theo vùng kinh tế, theo lưu vực sông, nhóm các lưu vực sông và các đảo; Quy hoạch tài nguyên nước phải ưu tiên đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt; đảm bảo phát triển bền vững, mang tính chiến lược, ổn định an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. 
 
Góp ý tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đều đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước  thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng đã có những góp ý hết sức chi tiết, cụ thể để hoàn thiện Dự thảo nhiệm vụ Quy hoạch về nội dung, phương pháp; sản phẩm của Nhiệm vụ và cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.
 
Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS. Phạm Quý Nhân khẳng định, đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết, cấp bách và cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ này được thực hiện trên cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng.  Thuyết minh cũng đã được  Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp thu chỉnh sửa một cách nghiêm túc từ các góp ý nhận xét của các Bộ, Ngành, các tỉnh, Thành phố có liên quan. Về tên gọi của quy hoạch và phạm vi xây dựng quy hoạch về cơ bản cũng đã thống nhất. Tuy nhiên PGS.TS. Phạm Quý Nhân cho rằng, cần bổ sung thêm tên nhiệm vụ quy hoạch vào báo cáo thuyết minh để đầy đủ về nội hàm và thống nhất với Tờ Trình. Theo đó, đề nghị thống nhất theo tên “Quy hoạch tài nguyên nước” đã được quy định tại Phụ lục số I của Luật Quy hoạch, mục IV Phụ lục số III của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (Nghị định số 37/2019/NĐ-CP). Đồng thời, cần phải có trích dẫn tham khảo rõ ràng để thuận lợi tiện trong việc tra khảo độ tin cậy trong số liệu. ..
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao các thành viên hội đồng đã nghiên cứu tài liệu một cách nghiêm túc để đưa ra những ý kiến đóng góp hết sức chi tiết, mang tính chất xây dựng nhằm tạo ra được quy hoạch tài nguyên nước đảm bảo chất lượng và phù hợp với các Quy hoạch cấp cao hơn, cũng như các quy hoạch của các ngành có liên quan. 
 
Thứ trưởng cũng đề nghị, Cục quản lý tài nguyên nước sớm đề xuất kế hoạch nhằm  khắc phục được sự thiếu liên kết giữa các Quy hoạch với nhau. Mặt khác, về các vấn đề kỹ thuật việc lựa chọn mô hình cần phải phù hợp với mục tiêu của quy hoạch. “Đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến đóng góp của các đại biểu và thành viên hội đồng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt” – Thứ trưởng chỉ đạo.

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (DWRM)